Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svinekjøttsalget har tatt av

Kjøttmarkedet har tatt helt av i 2007. Veksten i engrossalget av svinekjøtt er hele 8% større hittil i år enn i fjor. Baksiden av medaljen er at importen av svinekjøtt også er rekordstor.


Svinekjøttsalget har tatt av

Kjøttmarkedet har tatt helt av i 2007. Veksten i engrossalget av svinekjøtt er hele 8% større hittil i år enn i fjor. Baksiden av medaljen er at importen av svinekjøtt også er rekordstor.

 

Vi må faktisk helt tilbake til tidlig på 70- tallet for å finne like stor import av svinekjøtt til Norge som den vi har i øyeblikket. Bare i løpet av første halvår i år er det importert hele 4000 tonn svinekjøtt til Norge. Og det er ikke helt uproblematisk for bøndene, selv om det naturligvis er bra at forbrukerne får nok kjøtt.

 

Girskifte

Det har med andre ord vært et skikkelig girskifte i kjøttmarkedet. Så høyt har tempoet blitt i ytre del av verdikjeden at de første leddene ikke henger med i svingene. Produksjonen og tilførslene hittil i år er lavere enn til samme tid i fjor. Dette har forsterket ubalansen.

Men salgsøkningen for svinekjøtt er ikke spesiell. Også andre kjøttslag opplever salgsrekorder. Engrossalget av kylling har for eksempel en vekst hittil i år på hele 18 prosent i forhold til i fjor. Veksten i storfekjøttsalget er prosentvis like stor som for gris, og salgsøkningen for sau og lam er faktisk på nivå med det kyllingen opplever.

 

Import hindrer uro

– Ferskvaredekningen av helt slakt har vært svak den siste tida, men det er for- bausende lite sutring i bransjen. Importen har vært stor, og inntrykket fra markedene er at det er forholdsvis rolig. Bekymringen vår er at den store importen fort kan bli vanedannende. På den andre siden må vi også kunne glede oss over at kjøttbransjen åpenbart nyter stor tillit hos forbrukerne. Det faller tilbake på produsentene, men også på alle som jobber i kjøttindustrien, opplysningskontorene og kjøttfagfolk i dagligvarebransjen. Mange har jobbet godt over lang tid, sier direktør Trygve Brandrud i Nortura Totalråvare.

 

Laber rekruttering

– Hva med rekrutteringen? Det er ikke nok nybygging i forhold til etterspørselsøkningen?

– Nei. Vi er litt bekymret når vi ser utviklingen i seminstatistikken. Avskallingen går sin gang, og det er for dårlig tilvekst av ny produksjon. Det er naturligvis dyrt å bygge nye hus nå, og vi får signaler om at det er lite gnist å spore i interessen for å starte ny smågrisproduksjon. Det store spørsmålet er naturligvis om vi ser en mer permanent dreining over fra jordbruk til andre næringer, eller om dette er forbigående. Arbeidsbetalingen i kjøttproduksjonen sliter kanskje i konkurransen mot andre næringer.

– Det går jo an å bedre økonomien ved å øke råvareprisene til kjøttprodusentene?

– Ja, men vi bruker også prisinstrumentet innenfor jordbruksavtalen. Akkumulert ligger svinekjøttprisen nå 30 øre over målprisen, selv om den i øyeblikket ligger et par øre under. Vi må ha litt å gå på framover til jul for å få fram nok gris før romjula, sier Brandrud.

 

Høye vekter

Omsetningsavgifta er nå på 75 øre kiloen, og stort lavere enn dette blir den antakelig ikke. Slaktevektene har gått opp. Hittil i år (akkumulert) er vektene i Nortura 75 kilo, selv om de er 78 kilo nå. Topprisen går opp til 81 kilo. Akkumulerte kjøttvekter i KLF-bedriftene hittil i år ligger på 79 kilo, mens de i øyeblikket ligger om lag to-tre kilo over dette.