Publisert: 16.08.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svinekjøttmarked på det jevne

Etter reguleringer har det ikke vært stort overskudd av svinekjøtt i sommer. Grillværet har ikke vært helt på topp, men samlet svinekjøttsalg er omtrent på nivå med fjorårets. Interessen for å produsere svinekjøtt vokser fortsatt.

 


Svinekjøttmarked på det jevne

Etter reguleringer har det ikke vært stort overskudd av svinekjøtt i sommer. Grillværet har ikke vært helt på topp, men samlet svinekjøttsalg er omtrent på nivå med fjorårets. Interessen for å produsere svinekjøtt vokser fortsatt.

 

Tore Mælumsæter

– På kort sikt, altså utover høsten, ser jeg vel ikke de store utfordringene. Vi regner med at salget vil balansere litt over og under streken. Spenningen knytter seg mer til hva som skjer utover våren, særlig hvis tilførslene fortsetter å øke mer enn salget, sier direktør Hans Thorn Wittusen i Nortura Totalmarked. Det er regulert et kvantum på 250 tonn svinekjøtt, hovedsakelig svinekam. Det økte etterspørselen etter helt slakt noe. Hvis ikke hele WTO-importkvoten fylles opp, vil overskuddet bli litt lavere enn prognosert. Av produksjons- og salgsoversikten kan det se ut til at salget har økt én prosent hittil i år, men det er litt flere dager i år enn i fjor, så veksten er ikke helt reell.- Hittil i år er det et prisavvik på kr 0,44 under målpris, men det er ventet at den skal reduseres til minus 20 øre?- Vi skal opp ei krone med prisen i oktober, men så tar vi den ned igjen tilsvarende før jul som vi pleier. Hvis markedet blir slik at vi ikke må gjøre noe med prisen neste år, så ligger det an til 20 øre under målpris. Men hvis det utvikler seg et større overskudd neste år, så kan naturligvis prisen bli et virkemiddel som må brukes, sier Wittusen. Veksten i kyllingsalget ser også ut til å flate noe ut i prosent, men veksten er to prosent større enn for svinekjøtt. Men det er ikke store kyllinglagre nå. De ble bygd ned i vår fram mot ferien.

Produksjon (tonn) 10/09 (%) Salg (tonn) 10/09 MarkedsbalanseGris 72391 105 70611 101 2760