Publisert: 06.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svinekjøttforbruket har passert 27 kilo

Svinekjøtt er Ola og Karis klare favoritt på kjøttallerkenen. Vi spiser mer av det enn av storfe- og sauekjøtt til sammen. De siste tallene viser at forbruket av svinekjøtt nå er oppe i rekordhøye 27, 4 kilo per person.


Svinekjøttforbruket har passert 27 kilo

Svinekjøtt er Ola og Karis klare favoritt på kjøttallerkenen. Vi spiser mer av det enn av storfe- og sauekjøtt til sammen. De siste tallene viser at forbruket av svinekjøtt nå er oppe i rekordhøye 27, 4 kilo per person.

 

Vi nærmer oss nesten en dobling av svinekjøttforbruket i Norge hvis vi går så langt tilbake som til 1959. Men tallene fra Budsjettnemndas totalkalkyle for jordbruket (juni 2008) viser at veksten i fjørfekjøttforbruket er atskillig sterkere. Her snakker vi om nesten en tjuedobling av forbruket siden slutten av 50-tallet. Men på den tida hadde som kjent ikke moderne kyllingproduksjon startet ennå her til lands. De siste ti åra er kyllingforbruket doblet i Norge, og det hvite kjøttet er for alvor i ferd med å puste storfekjøttet i nakken.

Hvis vi legger sammen de lyse kjøttslagene ser vi at de til sammen tar nesten 44 kilo av Ola og Karis samlete kjøttforbruk på drøyt 80 kilo.

Det siste tallet er det for øvrig også verdt å merke seg. Mens samlet kjøttforbruk rundt 1990 lå på 55 kilo, har det skutt voldsom fart de siste åra. Og det altoverveiende kjøttet er fortsatt produsert i Norge.

 

Kjøttforbruk, kg pr person

1959

1969

1979

1989

1999

2008

Svin

14,2

17,4

21,0

19,5

23,0

27,4

Storfe

11,4

12,8

18,9

17,1

19,9

20,3

Sau

4,3

4,7

5,5

5,9

5,3

5,7

Fjørfe

0,7

1,4

2,7

4,6

8,4

16,5

Annet

1,2

1,0

0,7

0,9

0,7

0,6

Vilt

1,2

1,2

1,3

1,5

1,9

1,6

Biprodukter

2,4

2,6

3,2

3,1

3,3

5,2

Grensehandel

0,0

0,0

0,7

1,2

2,0

3,8

SUM

37,6

42,8

54,6

54,1

64,9

81,6

 

Kilde: Totalkalkylen for jordbruket, Budsjettnemda pr

 juni 2008