Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svinekjøtt slo alle rekorder

Det ble all time high for norsk svinekjøtt i 2010. Salget steg med tre prosent i forhold til året før, og produksjonen økte fire prosent. Aldri før har vi produsert og spist så mye svinekjøtt i Norge.

 


Svinekjøtt slo alle rekorder

Det ble all time high for norsk svinekjøtt i 2010. Salget steg med tre prosent i forhold til året før, og produksjonen økte fire prosent. Aldri før har vi produsert og spist så mye svinekjøtt i Norge.

 

De tørre tall lyder som følger;Norske svineprodusenter produserte 128 050 tonn svinekjøtt i 2010, en økning på fire prosent sammenliknet med året før. Engrossalget av svinekjøtt økte også med tre prosent, og endte på 127 300 tonn. Dette var atskillig mer enn ventet. Det ble importert 1850 tonn svinekjøtt. Det betyr at grisen fremdeles er Norges suverent største kjøttprodusent, større enn både storfe og sau til sammen.

 

 

Ribbekrigen

 

Det spørs om ikke ribbekrigen på slutten av året må ta sin del av ansvaret for at salget økte så mye mer enn prognosene skulle tilsi. For det var ikke ventet en salgsøkning på mer enn om lag halvannen prosent for svinekjøtt i fjor. Resultatet ble altså tre prosent opp. Markeds- og prognosesjef Thomas Randem ved Nortura Totalmarked Kjøtt bekrefter overfor Svin at salget tok seg opp mot slutten av fjoråret. – Det ble importert mer på slutten av året enn vi trodde, og det ble skåret ned mer gris for å framskaffe mer norsk ribbe. Dette betyr antakelig at det er en del råvarer på lager hos aktørene i markedet, tipper han.

 

En del eksport

 

3100 tonn svinekjøtt ble eksportert i fjor, men det var ikke mer enn 120 tonn på lager ved årsskiftet. Det er litt mer nå, og noe svinekjøtt blir nå frosset inn. Fortsatt ventes det overskudd av svinekjøtt i 2011, men prognosene ser atskillig hyggeligere ut enn tidligere i høst. Fra et forventet overskudd på årsbasis på nærmere 3-4000 tonn, er nå prognosen nede i 2000 tonn i overskudd for 2011.

 

Nullvekst for kylling og kalkun

 

Kylling og kalkun har i mange år vist veldig sterk salgsvekst. Men de to siste åra har vekstraten flatet ut. For kylling ble det nullvekst på årsbasis i fjor, og kalkunsalget gikk noe ned. I sum har det skjedd en markert korrigering av volumet når det gjelder fjørfekjøtt.Samlet kyllingproduksjon i fjor ble 72 200 tonn, og kalkunene produserte 8 500 tonn kjøtt. Samlet er det trolig ikke lenge før fjørfe passerer storfekjøttet i volum.