Publisert: 19.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svineinfluensa påvist for første gang i Norge

– Det som har skjedd understreker at de rådene vi og myndighetene har gått ut er mer enn skrivebordsteori. Nå håper vi at svineprodusenter og andre ser alvoret og tar nødvendige forholdsregler.


Svineinfluensa påvist for første gang i Norge

– Det som har skjedd understreker at de rådene vi og myndighetene har gått ut er mer enn skrivebordsteori. Nå håper vi at svineprodusenter og andre ser alvoret og tar nødvendige forholdsregler.

Det sier administrerende direktør Rolf Ole Tomter og overveterinær Peer Ola Hofmo i Norsvin.

På gummisåler

Sammen med folk i fagmiljøene i Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Helsetjenesten for svin, har de gått på gummisåler etter at det ble påvist pandemisk influensavirus A H1N1, også kalt svineinfluensa. Mattilsynet konstaterte dette den 10. oktober i en kombinert besetning med om lag 90 purker i Åsen, Nord- Trøndelag. Det er første gang at dette påvises i et norsk grisehus. Kort tid etterpå ble det samme influensaviruset også påvist i en slaktegrisbesetning i Skogn, Nord-Trøndelag.

Slaktet raskt

Denne besetningen ble slaktet ned ved Norturas anlegg allerede den 13. oktober, og besetningen i Åsen ble slaktet ned noen dager senere. Det var torsdag den 8. oktober at en våken veterinær i Åsen slo alarm på forholdsvis spinkelt klinisk grunnlag da ei purke var sjuk. Det ble også slått alarm etter at det ble fattet mistanke om influensavirus hos en svinebesetning i Ringsaker, Hedmark, men prøvene viste seg heldigvis å være negative overfor viruset. Dette viruset viser god evne til å smitte fra menneske til gris, og fra gris til gris. Det er viktig å ha fokus på alle disse smitteveiene i den videre oppfølgingen av sjukdommen hos gris i Norge.

Sjuk røkter

Men alarmen gikk straks viruset var konstatert i kombinertbesetningen på Åsen i Nord-Trøndelag. Besetningen ble øyeblikkelig båndlagt, og Mattilsynet startet kartlegging og prøvetaking av kontaktbesetninger. – Hva var årsaken til influensautbruddet i Trøndelag? – Det var etter all sannsynlighet en sjuk røkter som dro viruset inn i grisehuset. Han var sjuk av influensaen, og stelte i begge de to besetningene som nå er slaktet ned. Det er på en måte bra årsakssammenhengen synes å være så tydelig, for det er viktig å kjenne til hvordan smitten har kommet til akkurat disse to besetningene, sier Peer Ola Hofmo.

23 000 griser innenfor 10 km radius

Etter intense runder mellom Veterinærinstituttet, Mattilsynet, Norsvin, Helsetjenesten og Nortura, ble det bestemt å slakte ned besetningen i Skogn allerede dagen etter at smitten ble påvist. Denne besetningen ligger nemlig i et av landets mest grisetette områder. Rundt den smittete besetningen ligger 55 svinebesetninger med 23 000 griser innenfor en radius av 10 kilometer. Den andre besetningen i Åsen ligger litt mer isolert. Nedslaktingen skjedde kontrollert ved Norturas slakteri i området, og dyra ble holdt unna den vanlige varestrømmen og destruert. Våken veterinær

– Hvor kjedelig er det som har skjedd slik du vurderer det, Tomter? – Det er klart at vi gjerne skulle vært dette foruten. Vi har, som ett av to land i hele verden, vært fri for influensaviruset hos gris, og det er ingen tvil om at vår ambisjon er at vi fortsatt skal beholde denne helsestatusen. Det er flere grunner til det, men jeg vil særlig trekke fram det dyrevelferdsmessige. Enhver sjukdom er en belastning for dyret, men influensaproblemer hos gris gir også økonomiske utfordringer. Vanligvis er sjukdomssymptomene hos gris forholdsvis milde, men når lungevevet skades så åpner det for at også andre utrivelige luftveissykdommer lettere kan slå rot. Derfor vil vi ha kontroll over influensaviruset, helst på den måten at vi overhodet ikke har det, sier Rolf Ole Tomter.

Trygt å spise kjøtt

Influensaen påfører grisene omtrent det samme sykdomsbilde som hos mennesker, altså luftveisproblemer, hoste, nysing, svekket allmenntilstand og dårlig matlyst. Det som har skjedd viser at smitten veldig lett overføres fra mennesker til griser. Derfor er det ekstra viktig å passe på at de som går i grisehuset er friske og ikke har influensasymptomene. Men det er overhodet ikke farlig å spise svinekjøtt fra dyra.

 

Dette er anbefalingene:

Ikke gå i grisehuset dersom du er syk, med luftveisinfeksjon eller influensaliknende symptomer!

Følg tidligere anbefalte hygienetiltak: Håndvask, hånddesinfeksjon, engangshansker, (kirurgiske) munnbind og hyppig klesskift ved arbeid i grisehuset.

Sørg for å bli testet så raskt som mulig dersom du blir syk! Inntil du har fått rett diagnose bør du handle som om sykdommen skyldes Influensa A (H1N1).

Når vaksinen mot svineinfluensa blir tilgjengelig bør alle som skal inn i norske grisehus vaksinere seg.

Heng opp stopp-plakaten og benytt vedlagte egenerklæring ved hvert eneste besøk i grisehuset.