Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svinefôret 26 øre dyrere

Svinefôret blir snart 26 øre dyrere per kilo sammenlignet med samme tid i fjor, men prisen vil øke på utover vinteren. Målprisøkning på korn på 20 øre og redusert prisnedskrivningstilskudd utgjør alene en prisøkning på 26 øre.


Svinefôret 26 øre dyrere

Svinefôret blir snart 26 øre dyrere per kilo sammenlignet med samme tid i fjor, men prisen vil øke på utover vinteren. Målprisøkning på korn på 20 øre og redusert prisnedskrivningstilskudd utgjør alene en prisøkning på 26 øre.

 

I tillegg kommer økte import- og distribusjonskostnader. Økte energikostnader rammer også kraftfôrprisen i form av dyrere frakt- og distribusjonskostnader

– Vi gjør vårt beste for å holde kostnadene nede ved strukturrasjonalisering og effektiviseringstiltak. Men vi må også ta inn over oss økte drivstoff- og energikostnader og økte finanskostnader som følge av høyere råvarepriser. Jeg regner med at vi må plusse på noe i tillegg til de 26 ørene som ligger i bunn av prisutviklingen. I tillegg kommer den vanlige sesongmessige økningen med to-tre øre per måned i lagertillegg fra oktober og utover vinteren til neste avtaletidspunkt, sier optimeringssjef Karin Røhne i FK Agri til Svin.

Hun ser for seg at prisutviklingen for karbohydrater blir forholdsvis stabil i åra framover.  Men prisutsiktene for proteinholdige råvarer som for eksempel soya er mer ustabile. Hvis en ser for seg at soyaprisen øker for eksempel 30 prosent, vil dette fort slå ut med en prisøkning på åtte øre per kilo ferdig kraftfôr.

Fettprisene følger i stor grad oljeprisen og det siste året har suppleringsfettprisen gått opp hele 40 øre, forteller Karin Røhne. Også prisen på destruksjonsfettet, som kommer fra slakteindustriens egen industri, gikk nylig mye opp som følge av at betalingsviljen hos andre avsetningskanaler har økt betraktelig. Destruksjonsfettet utgjør om lag 70 % av fettet i kraftfôr til svin i FKA.  

– Hvordan vil verdensmarkedsprisen på korn påvirke de norske kraftfôrprisene?

– På grunn av den norske korn- og kraftfôrpolitikken så vil ikke verdensmarkedsprisen på disse råvarene påvirke den norske kraftfôrprisen før verdensmarkedsprisen på karbohydrater overstiger den norske innenlandske byggprisen, sier Karin Røhne.

FK Agri gjennomfører nå et tyngre industriprosjekt med sikte på å redusere kostnadsnivået i kraftfôrindustrien. Det bondeeide selskapet forventer fortsatt fokus på kraftfôrprisene, og da må industrien ta grep for å holde kostnadsutviklingen nede. Det betyr ventelig færre produksjonslinjer og økt trykk på produktkvalitet.

– Vi må hele tida sørge for at vi holder en fôrkvalitet som gjør det mulig å ta ut den avlsframgangen som dyrematerialet får. I lys av dette hadde jeg gjerne sett at tilgangen på varierte råvarer hadde vært større og bredere enn det som er tilfellet i dag, sier optimeringssjefen i FK Agri.