Publisert: 03.11.2020 Oppdatert: 03.11.2020

Stikkord:

Svinebønder satser på flisfyring

Ved innsjøen Næra i Ringsaker har de byttet ut halmfyren med et flisfyringsanlegg. I Rakkestad har Tom Skammelsrud satset på flis, selv om gården har ­rikelig tilgang på halm. 


Bildet: Tom Skammelsrud viser fram plantørka der han tørker flis med flisfyring. Fyrkjelen er en ETA på 200 kW. Anlegget er levert av ETA ­Norge i Hokksund.

 

Flere og flere husdyrbønder satser på flisfyringsanlegg. Det er særlig aktuelt hvis dette kan kombineres med korntørke. I Åsmarka i Ringsaker investerte Johs Hemma i halmfyring allerede for 20 år siden. Det betyr at gardbrukerne her var blant de første i landet som gjorde dette. Men å berge tørr halm 360 meter over havet er vanskelig.

– Vi gikk derfor fort over til å fyre med tørrgran, forteller Johs Hemma. Og etter hvert begynte anlegget å bli lite. 

– Vi hadde en 300 kW kjele, men måtte fyre to ganger om dagen. Det betyr veldig mye jobb, sier korn- og svinebonden på Næra. Det nye flis­fyringsanlegget ble satt opp i 2018 og er som det gamle, organisert i eget selskap som sørger for fyring til purkeringen på Næra pluss gården til Johs og nabogården der fetter og deleier Jan Tore Hemma bor.

 

Johs Hemma ved flislageret som rommer 200 m3. Det hele er satt opp uten dører, men ligger i le av vind. Bak flislageret er fyringsanlegget. Logistikken er slik at en bil med ­henger (100 m3) enkelt kan tippe flisa rett på plass.

 

I tillegg til purkeringen har også begge gårdene egen svineproduksjon. Fyringsanlegget sørger dessuten for varme til våningshus, to verksteder pluss ei korntørke.

– Det flotte er at alt går av seg selv. Det eneste vi gjør er å ta en telefon for å bestille flis. Den kjøper vi ferdig tørket fra Mjøsen Skog, forteller Hemme. De kunne hugd opp sin egen flis, men det krever mye plass, blir mer jobb og flisen må tørkes på plantørke før den havner i fyren.

– Det er veldig enkelt å bestille en ­lastebil som tømmer flisa rett i fyringsanlegget, sier bonden i Åsmarka, som fortsetter:

– Vi har fått en helt ny hverdag med dette fyringsanlegget. 

Satset på flisfyring
I Rakkestad i Østfold var det en selvfølge at flis skulle være varmekilde da de bygde ny korntørke.

– Et halmfyringsanlegg hadde blitt for arbeidskrevende. Det eneste aktuelle er å satse på løsninger som går av seg selv og er lite arbeidskrevende, sier Tom Skammelsrud. Korntørka er et ­Tornumanlegg, men det er samtidig bygd ei plantørke. I den ene cella på plantørka tørker Skammelsrud flis.

– Sammen med to sønner har jeg et selskap som driver med anleggsvirksomhet og rydder jordkanter og tomter. Vi har rikelig tilgang til virke. Dette legger vi på en egen plass litt vekk fra gården, forteller Skammelsrud. Hit leier de inn en entreprenør med stor flishugger. Selve flisfyringsanlegget (uten bygning) hos Skammelsrud kom på ca. 2,1 millioner. Det inkluderer infrastruktur og varmekulverter til to boliger og to grisehus. Selve logistikken med flishåndtering og tørking på plantørke var vært sentral i planlegging. SkammeIsrud føler han har fått til en god løsning her. I sommer var landbruksminister Bollestad på besøk i ­Rakkestad for å se korntørka og fyringsanlegget.

– Det var et hyggelig besøk, der ministeren først og fremst hadde fokus på korn, forteller Skammelsrud. 

Ferdighus for flisfyring
Det er flere ulike leverandører av flis­fyringsanlegg i Norge. De fleste anleggene er produsert i Østerrike. Både på Næra og hos Skammelsrud har de bygd et skreddersydd hus der fyringsanlegget er plassert. Men det er også mulig å kjøpe et «ferdighus» med alt inkludert. HR Maskin tilbyr et slikt hus for 1,5 millioner. Det er et 3,30 bredt hus (ikke container) og rommer 45 m3 flis. ETA Norge selger en tre meter bred containerløsning med plass til
40 m3 flis for 1,4 millioner. Begge løsningene er basert på en 240 kW flisfyr.