Publisert: 04.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svinebønder har mest gjeld

Svinebønder tjener mest, men har også klart mest gjeld. Enkelte har veldig mye gjeld.


Svinebønder har mest gjeld

Svinebønder tjener mest, men har også klart mest gjeld. Enkelte har veldig mye gjeld.

 

Svinebønder tjente i følge tallene fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) mest i 2004. Tallene viser også at vederlaget til arbeid og kapital per årsverk ble litt bedre enn hva en gjennomsnittlig kornbonde fikk. De store kornbøndene, samt kornbonden i Trøndelag tjente imidlertid klart best i fjor.

Men størrelsen på vederlag til arbeid og kapital er også avhengig av hvor mye du satser. Svinebøndene er de som har investert mest, og de har mest gjeld. Det gjelder både når en måler i kroner og i prosent av totalkapitalen.

 

MYE MER GJELD

Bøndene som har korn/svin eller melk/svin har for eksempel fem ganger så mye gjeld som en sauebonde, eller dobbelt så mye som en gjennomsnittlig korn- eller kubonde. En typisk gjennomsnittsgård med korn/svin eller melk/svin har drøyt 4 millioner i bokførte verdier (tall fra driftsregnskap). Gjelda er rundt 2 til 2,5 millioner. En gjennomsnittsbonde med korn eller melk har ca. 2,5 millioner bundet i gårdsdrifta. En drøy million av dette er gjeld. En sauebonde har ca. 1,8 millioner bundet i gården, hvorav 450 000 kr er gjeld. Da er brukene med sau minst med ca. 150 daa, mens de rene kornbrukene er størst med ca. 330 dekar. Ut fra disse tallene er det viktigst for svinebøndene at renta holder seg lav. En dobling av dagens rentenivå betyr ca. 70 000 lavere inntekt for en svinebonde, mens en sauebonde taper ca. 15 000 kroner.

Enkelte har i dag svineproduksjon med A/S som selskapsform (se Svin nr 4/05) Det betyr at regnskapstallene er offentlig tilgjengelig gjennom Brønnøysundregisteret. Mest kjent er trolig Mørk Engebretsen Invest (se artikkel nr 5/05). Sammen med samarbeidene enheter produserer de omtrent like mye gris som en purkering. I 2004 hadde Mørk Engebretsen Invest AS et resultat på 1,6 millioner av en omsetning på 14,6 millioner.

Selskapet har over tre ganger så mye eller drøyt 45 millioner bundet i kapital i drifta. Av dette er ca. 26 millioner langsiktig og 9 millioner kortsiktig gjeld. En eventuell dobling av rentenivå vil bety ca. 1 million mindre overskudd for dette selskapet.

 

MINDRE INNTEKTER, MER GJELD

«Jordbruksinntektene opp 5,6% i 2004» var overskriften i Bondebladet om regnskapstallene fra NILF. Nå var 2004 et år med store kornavlinger og bra inntekter generelt sett. Brukene med svin kom imidlertid dårligere ut enn året før Det gjelder både de med korn/svin og melk/svin. Årsaken er lavere kjøttpriser.

Interessant er det å se at andelen gjeld øker på de fleste typer bruk. Økningen er størst på bruk med korn. Kanskje økningen er en generell trend. Du må investere mer for å være med videre? Den store økningen for kornbøndene kan dessuten ha sammenheng med at det investeres mer i et godt kornår.

Mørk Engebretsen Invest A/S derimot har redusert gjeldsprosenten fra 2003 til 2004. Fortsatt har selskapet veldig stor andel gjeld, men det er klart bedre rustet til for eksempel å tåle en renteøkning. Men selskapet investerer videre, og har nå klart et stort mottaksanlegg for korn og egen kraftfôrproduksjon.

 

Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk

 

2004

2003

Korn/svin

226 700

231 000

Korn

219 900

190 000

Korn Trøndelag flatbygder

277 300

247 900

Korn Østlandet flatbygder

230 600

213 300

Korn > 500 daa

290 900

268 600

Melk/svin Jæren

177 000

191 200

Melk/storfeslakt

165 100

156 800

Melk/svin

155 000

160 300

Melk/svin Jæren

177 000

191 200

Sau

106 300

  89 900

 

 

Gjeld ulike typer gårdsbruk

Total gjeld per 31.12, og gjeld i prosent av aktiva

 

 

Gjeld 2004

Gjeldsprosent

Gjeld 2003

Gjeldsprosent

Korn/svin

2 162 000

53 %

1 880 000

51 %

Korn/Svin Østlandet

 

2 389 000

 

57 %

 

2 191 000

 

56 %

Korn

1 050 000

36 %

   861 000

33 %

Korn > 500 daa

1 750 000

41 %

1 490 000

37 %

Melk/Storfeslakt

1 103 000

43 %

   993 000

42 %

Melk/Svin

1 972 000

49 %

1 884 000

50 %

Melk/Svin Jæren

2 539 000

54 %

2 297 000

55 %

Sau

   447 000

24 %

   403 000

24 %

Mørk Engebretsen Inv.

 

 

34 973 000

 

 

77 %

 

 

36 940 000

 

 

82 %