Publisert: 16.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svin- og fiskebransjen utvekslet felles erfaringer

Fiskeoppdrettsnæringa har lenge vært internasjonalt orientert. Men grisefolket kommer etter, og det var mange nikk og felles erfaringer da nøkkelspillere i bransjen nylig møttes på Norsvinsentret.


Svin- og fiskebransjen utvekslet felles erfaringer

Fiskeoppdrettsnæringa har lenge vært internasjonalt orientert. Men grisefolket kommer etter, og det var mange nikk og felles erfaringer da nøkkelspillere i bransjen nylig møttes på Norsvinsentret.

 

Hensikten med møtet var å utveksle felles erfaringer i internasjonalt arbeid, samt å skolere salgs- og markedsføringsapparatet i begge bransjer i forhold som har med avl, genetikk, forskning og utvikling å gjøre. Hvordan presentere avlsog utviklingsarbeidet på en måte som vekker interesse og respekt hos potensielle kunder?

Det var forsknings- og utviklingsselskapet Geninova som sto bak møtet i slutten av august. Dette er som kjent et FoU-selskap som både Norsvin og AquaGen står bak, og noe av hensikten er å dra gjensidig nytte av erfaringer i både fisk- og svinebransjen. Selv om det er langt fram før laksen får krøll på halen og grisen får stjert bak, så er det veldig mange fellestrekk ved det grunnleggende forskningsarbeidet som legges ned. Nærmere om dette har du kanskje lest i forrige nummer av Svin (6/05). Her står det en artikkel om AquaGens arbeid, og på hvilken måte dette likner eller skiller seg fra svineavlen som Norsvin driver.