Publisert: 29.02.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svin har fått ny bladbunad

Utvikling av et fagblad er en kontinuerlig prosess, både redaksjonelt og utseendemessig. Svin, som nå er inne i sin 47. årgang, har skiftet utseende mange ganger i løpet av disse årene.


Svin har fått ny bladbunad

Utvikling av et fagblad er en kontinuerlig prosess, både redaksjonelt og utseendemessig. Svin, som nå er inne i sin 47. årgang, har skiftet utseende mange ganger i løpet av disse årene.

Nå har vi endret uttrykket enda en gang.

Målet med omleggingen er å gjøre bladet enda mer leservennlig. Skrifttypene er endret, og bokstavene i teksten har blitt litt større enn i den gamle lay-outen. Bladet skal med andre ord bli lettere å lese. Redaksjonelt innhold og annonser skal tre tydeligere fram.

Vi har strammet opp presentasjonen av stoffet, og forsøkt å skape et tidsmessig moderne uttrykk.

Bruken av grafiske effekter er noe dempet for å tydeliggjøre skillet mellom redaksjonelt stoff og annonser. Vi tror dette vil tjene både redaksjonens og annonsørenes budskap.

Endringene gir oss flere muligheter når det gjelder bruk av bilder og tekst.

Det er ti år siden forrige gang vi gjorde større lay-outmessige endringer. Det skjedde i 2002 i forbindelse med at vi forandret navn fra Svineavlsnytt til Svin. Vi vet at gamle vaner er vonde å vende, så det vil sikkert være delte meninger om den nye drakta blant leserne. Men vi håper og tror at omleggingen over tid vil være til glede og nytte for alle.

Vi fortsetter med full kraft for å forbedre det redaksjonelle produktet. Parallelt jobber vi også med å utvikle Svineportalen til å bli et enda bedre tilbud til våre abonnenter. Dagens nye bladbunad er også gjort med tanke på en forbedret nettløsning i bakhodet. Vi tror vi har valgt en framtidsrettet teknisk løsning for produksjon av nettportalen som krever minimalt med ekstra redaksjonelle og økonomiske ressurser.

Redaksjonen

.