Publisert: 09.09.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svensk statsstøtte med 1000 kroner per purke

Hvis EU ikke setter ned foten, planlegger den svenske regjeringen å gå inn med en såkalt dyrevelferdsstøtte på inntil 1000 kroner per purke fra årsskiftet. 


Svensk statsstøtte med 1000 kroner per purke

Hvis EU ikke setter ned foten, planlegger den svenske regjeringen å gå inn med en såkalt dyrevelferdsstøtte på inntil 1000 kroner per purke fra årsskiftet. 

I følge en artikkel i Land Lantbruk har det svenske Landsbygdsdepartementet klart et forslag som vil bety mellom 800 og 1000 svenske kroner per purke. Dette skal være kompensasjon for de svenske kravene om høyere dyrevelferd. Pengene skal tas fra noe som heter landbygdsprogrammet. Støtten kommer til å koste om lag 100 svenske millioner kroner, og hvis EU-kommisjonen gir grønt lys for det svenske forslaget er det planen å la det tre i kraft fra årsskiftet.

 

Lang diskusjon

Det har vært årelange diskusjoner mellom de svenske landbruksmyndighetene på den ene siden og LRF og Grisföretagarne på den andre. Det som gjenstår skal være å få forslaget forankret i Finansdepartementet. – Vi konstaterer at det haster med en politisk beslutning om vi fortsatt vil ha en svensk svineproduksjon i Sverige, sier ordfører Ingmar Olsson i Sveriges Grisföretagare. Selv om dette ikke fullt ut dekker merkostnadene ved kravene til dyrevelferd, så mener de fleste at det vil være viktig for å redusere farten på nedleggingen av svenske grisefarmer. Det er som kjent også andre faktorer som slår kraftig inn i økonomien til produsentene om dagen, først og fremst altfor lave slaktepriser og høye fôrkostnader. Høy svensk kronekurs bidrar også til å stimulere importen av svinekjøtt fra andre land.

 

En av de beste slutter

En av de flinkeste svineprodusentene i Sverige har også bestemt seg for å slutte med griser. Ulf Sahlin, tidligere ordfører i Sveriges Djurbønder og hans samboer Carina Fagerström, har bestemt seg for å avvikle griseproduksjonen i Stöde utenfor Sundsvall. Gården har hatt griser i 50 år, og Carina var vært på ti på topp-lista over de beste produsentene de tre siste årene på rad. – Beslutninger har vært kjempevanskelig. Men fôrprisene går ikke ned, og med forskjellige tilskudd kommer vi opp i 12 kroner i slaktepris. Vi trenger fire kroner til, og det går handelen aldri med på, sier Sahlin. De produserer 4000 – 4500 griser til slakt hvert år. (5554) SYNKER: Svensk svineproduksjon har sunket kraftig de siste åra. Svake oppgjørspriser kombinert med høye fôrkostnader er hovedforklaringen. I tillegg stimulerer den høye svenske kronekursen import av svinekjøtt. Her fra en grisegård i Halland. (Foto: Tore Mælumsæter)