Publisert: 04.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svensk samling av agroenergi

Svenske bønder samler kreftene når det gjelder agroenergi. Fra september samles to tidligere energi- og varmeselskaper under navnet Lantmännen Agroenergi.


Svensk samling av agroenergi

Svenske bønder samler kreftene når det gjelder agroenergi. Fra september samles to tidligere energi- og varmeselskaper under navnet Lantmännen Agroenergi.

 

Det er de to selskapene Lantmännen Agrovärme og Lantmännen Agroenergi som på denne måten har fusjonert. Varmevirksomheten og biobrensel- og salixproduksjonen har hatt mange felles berøringspunkter, og fusjonen skal gjøre virksomheten mer kundevennlig. Det nystiftete selskapet Lantmännen Agroenergi har hovedkontor i Husqvarna. Det har cirka 150 ansatte,  og en årsomsetning på omlag en milliard svenske kroner.

Selskapet er en del av Lantmännenkonsernet, og inngår i Lantmännen Energi. Pellets og andre faste biobrenselprodukter produseres i tilsammen seks fabrikker i Sverige og Latvia under varemerket Agrol. Salix kontraktdyrkes av bønder rundt om i Europa for å høstes og selges som flis til varmeverk. Varme produseres først og fremst av biobrensel og spillvarme, og leveres til 29 varme- og fjernvarmeanlegg i sør- og mellomsverige.