Publisert: 26.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svensk robot tar vaskejobben i Toten-fjøs

Om lag hundre svenske svineprodusenter bruker den. Men nå er den første på plass også i Norge. Vi snakker om vaskeroboten som skal ta møkkajobben i grisehuset.


Svensk robot tar vaskejobben i Toten-fjøs

Om lag hundre svenske svineprodusenter bruker den. Men nå er den første på plass også i Norge. Vi snakker om vaskeroboten som skal ta møkkajobben i grisehuset.

 

Den teknologiske utviklingen går sin ubønnhørlige gang. Det er ikke lenge siden en jærbonde kjøpte landets første melkerobot. Mange ristet på hodet den gangen, men siden har det blitt solgt mange titalls melkeroboter til norske melkeprodusenter. I svineproduksjonen har det kanskje ikke vært så sterkt søkelys på produksjonsteknologiske hjelpemidler, men innføring av gjødseltrekk, omlegging til våtfôring og datastyrt fôring, puljedrift, vakuumutgjødsling, og oppstart av purkeringer er eksempler på teknisk og produksjonsfaglig utvikling som har forandret hverdagen for mange svineprodusenter. Nå kommer altså vaskeroboten.

 

FØRSTE I NORGE

Den 28. september begynte den svenskutviklete vaskeroboten RamstaRobotics å spyle ned slaktegrishuset til Per Ivar Rognlien på Østre Toten. Svin har tidligere omtalt både denne og andre vaskeroboter, for eksempel Skiolds, i forbindelse med landbruksutstillinger både i Sverige (Elmia) og Danmark (Agromek).

Svenskene var tidlig ute med sin, og den første ble solgt i vanlig kommersielt salg i 2001. Siden er det solgt over 150 slike vaskeroboter i ti forskjellige land, men de aller fleste går naturlig nok i svenske grisehus. Nå har svenskene gjennom sin norske forhandler, Fjøssystemer, fått solgt den første også i Norge. Prisen på en slik vaskeherlighet i Norge oppgis å være rundt 280 000 norske kroner.

 

ÉN ELLER FLERE GANGER

– Dette er mange penger, men en slik investering kan likevel begrunnes. Produsenter som vil satse framover må tenke både på økonomi, tidsforbruk og arbeidsmiljø. Dette er et innendørs verktøy på samme måte som en traktor er et utendørs verktøy, sier Per Ivar Rognlien til Svin. Hans svenske servicemann og innkjøringshjelper, Jan Sandberg, nikker og er helt enig. Etter noen timers opplæring synes Rognlien at maskinens programmering virker logisk oppbygd, og han synes det er deilig å se hvordan maskina bløtlegger og spyler unna det tjukke møkklaget i bingene, spesielt det som sitter i golvet. I første omgang programmeres roboten til å kjøre to ganger gjennom bingene. Men dette kan naturligvis justeres etter behov. Sjøl om maskina tar både grovt og fint, så må en fortsatt gå over med litt manuell spyling helt til slutt. Blant annet er bingene i nyhuset til Per Ivar så djupe, seks meter, at den ytterste delen mot veggen ligger i yttergrensa for vaskearmens optimale vaskedybde på 5,5 meter.

 

SPARER MYE TID

– I dette huset, hvor vi har 22 binger med god plass til 396 slaktegriser, brukte jeg kanskje 20 timer på å gjøre rent på gammeldags vis. Ofte er det jo også slik at jobben må gjøres i helgene. Med roboten får vi kanskje gjort vaskejobben på en fjerdedel av tida. Det antydes at roboten kan ta inntil 80 prosent av vaskearbeidet. Vi har en ansatt på gården her, og jeg tror ikke han er veldig lei seg for å slippe denne jobben. Det er nok av andre fornuftige ting å henge fingrene i, sier Per Ivar, som også dyrker poteter, løk og korn blant annet.

Det er slaktegris i to forskjellige hus på gården til Rognlien. Innkjøringen av maskinen skjedde i det nyeste og mest moderne huset. Det er også her bildene til denne reportasjen er tatt. Men i gamlelåven er det også 400 slaktegrisplasser, og her er det atskillig mer kronglete enn i det nye, så det er atskillig mer krevende å vaske. Men det skal gå aldeles utmerket, i følge leverandøren. Nå kjøres det igjennom 320 slaktegriser i gamlefjøset, som egentlig har 400 plasser. En svært viktig arbeidsmessig gevinst blir derfor å få roboten til å vaske den gamle avdelingen.

 

UTLEIEMASKIN?

Vaskeroboten har naturligvis større kapasitet enn det Rognlien kan utnytte i sine to slaktegrisavdelinger. Derfor ser han for seg at det blir aktuelt å leie ut roboten til å vaske også i andres grisehus hvis det lokalt skulle være interesse for det. Først vil han kjøre seg inn og bli trygg på maskinen i egne hus. Men maskinen kan naturligvis programmeres og tilpasses forskjellige husløsninger. Den kan også egne seg til større, seriemessige vaskeoppdrag, som eksempelvis vasking av lagercontainere eller andre typer rom som trenger en vask.