Publisert: 02.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svensk kjøttsamvirke løfter blikket


Svensk kjøttsamvirke løfter blikket

 

Svensk kjøttbransje er i siget om dagen. Når dette leses er det kanskje allerede bestemt at kjøttsamvirket Swedish Meats ønsker å omdannes til et aksjeselskap eller noe annet, og kanskje har allerede LRF bestemt seg for å låne kjøttsamvirket en halv milliard kroner til å omstrukturere kjøttindustrien i sør-Sverige.

Kjøpet av privatslakteriet SLP, og forsøket på å fusjonere med KLS, er to av flere trekk som viser at Swedish Meats vil bli enda større og sterkere, og ikke bare av hensyn til hjemmemarkedet. For nå løfter svenskene blikket ut over den interne, nasjonale konkurransen. Det er konkurransen utenfra det handler om. Det handler om å skikke sitt eget bo slik at en har livskraft og verdi også i morgendagens europeiske kjøttmarked. Da må industrien fornyes omstruktureres i høyt tempo.

Omdanning til aksjeselskap kan bety at kjøttsamvirkets mottaksplikt forsvinner, selv om ledende de tillitsvalgte beroliger med at det kan vedtas regler som tar hensyn til slikt. Rent markedsmessig er det uansett et gunstig tidspunkt å reise en slik sak på. Kjøttindustrien trenger hver eneste kjøttkilo i hele Sverige, enten den kommer små eller store produsenter, bortgjemte eller sentralt beliggende. Så lenge det er slik, vil trolig ikke spørsmålet om mottaksplikt være mest påtrengende i debatten.

Det som skjer i Sverige er interessant også sett med norske øyne. Norske konkurransemyndigheter bør merke seg hva som skjer i kjøttindustrien i våre naboland. Der handler det om å organisere seg slik at kan høre med blant de beste i Europa. Da må innenlandsk konkurranse vike. Med debatten om Priors oppkjøp av en privat konkurrent i friskt minne, er det svært interessant for norske kjøttprodusenter å følge disse problemstillingene tett.