Publisert: 11.12.2018 Oppdatert: 11.12.2018

Stikkord:

Svekket forbrukertillit

Rapporten «Kjøttets tilstand», som hvert år utgis av Animalia, viser at den generelle tilliten til norsk kjøtt fortsatt er høy, men tendensen er negativ.     


Det er også stilt spørsmål til forbrukerne om bærekraft og dyrevelferd, og der ser vi at over 70 prosent uttrykker tillit til bransjens håndtering av disse områdene, og det er veldig bra. Samtidig viser rapporten en negativ utvikling hva gjelder forbruk av svinekjøtt fra 2016 til 2017. En videreføring og forsterket utvikling som vi også så fra 2015 til 2016.

Er svekket forbrukertillit og lavere forbruk av svinekjøtt situasjonsbetinget, eller er det en trend vi ser? Det er nok ikke et enten eller, men en kombinasjon av begge årsaksforhold. Noen hevder at utviklingen en ser skyldes de negative oppslagene om dårlig dyrevelferd som ble avdekket hos slaktegrisbesetninger tidligere i år.

Jeg tror imidlertid ikke at det er det hele og sanne bildet, men at det er mer sammensatt.  Aldri før har vi sett så stor medieoppmerksomhet om alternative matkilder til kjøtt, representert ved forkjempere for vegetariansk og vegansk kosthold. Samtidig kan også den store debatten vi har om rødt kjøtt og klima ha bidratt til den negative utviklingen vi ser.

Hva gjør vi så med det? Skal vi bare akseptere utviklingen, sitte stille i båten og la oss drive av sted i uønsket retning? Eller skal vi stå opp og ta kampen for å snu utviklingen? Når en leser og hører trendsetternes argumenter så slår det meg at de ofte bygger på manglende og ofte feil kunnskap.

«Å sette kunnskap opp mot ideologi er i mange tilfeller veldig krevende, men ikke mindre viktig»

- Olav Eik-Nes, adm. direktør Norsvin

Å sette kunnskap opp mot ideologi er i mange tilfeller veldig krevende, men ikke mindre viktig. Økt kunnskap ut til den generelle forbruker vil ofte bidra positivt, og i mange tilfeller kunne snu oppfatninger som har festet seg om en næring, eller til svinekjøttprodukter som i vårt tilfelle.

Det er derfor prisverdig at Matprat har bidratt til nettopp dette ved å lage filmer som viser fram norsk svinproduksjon på en fin og informativ måte. Takk til dere alle, både bak og ikke minst foran kameraene.

I tillegg til å vise fram næringa vår som i dette tilfellet, er det også viktig å få fram at norske svineprodusenter tar klimautfordringene og økt bærekraft på alvor. Dette bygger blant annet på at vi har verdensledende dyrehelse og verdens mest fôreffektive gris.

Et annet eksempel er den innsatsen som norske svineprodusenter har gjort for å redusere bruken av antibiotika i norsk husdyrhold, gjennom målrettet arbeid for dyrehelse og dyrevelferd. Det er dette som gjør at vi i dag er i verdenstoppen når det gjelder å bruke minst mulig antibiotika i husdyrproduksjonen. En videreføring av dette er også hvordan svinenæringa har tatt samfunnsansvar i arbeidet med å bekjempe den antibiotikaresistente MRSA-bakterien.

Et annet område som er viktig å få fram er kunnskapsutvikling og muligheter som ligger i selve svinekjøttet, kjøttets ernæringskvalitet og mangfoldighet i bruk. Ja, kort sagt er det mange gode historier om produkter fra næringa vår og næringa i seg selv som er vel verdt å bruke ressurser på å fortelle om.