Publisert: 21.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sveits – utenforlandet midt i Europa

I forbindelse med at Norsvin utreder framtidig yorkshireavl har vi besøkt det sveitsiske avlsselskapet Suisag.


Sveits - utenforlandet midt i Europa

I forbindelse med at Norsvin utreder framtidig yorkshireavl har vi besøkt det sveitsiske avlsselskapet Suisag.

 

Suisag kan være en framtidig samarbeidspartner på flere områder. De er også interessert i å kjøpe vårt landsvin, og innenfor forskning og utvikling har vi mange felles utfordringer med Sveits. Blant annet har Suisag i lengre tid ligget langt framme i forskning på svineavl og kjøttkvalitet. De har videre en faglig satsning og organisering av avlsarbeidet som har mange fellestrekk med Norsvins avlsarbeid.

Det er mange likheter mellom Sveits og Norge. Begge land har et småskala-landbruk. Gjennomsnittsbesetningen i Sveits ligger på under 50 purker og begge land ligger utenfor EU. De naturgitte forutsetningene for landbruk er ikke spesielt gode, men det er stor vilje til å støtte landbruket i Sveits. Det er stort fokus på dyrevelferd i svineproduksjonen.

Det er flere ulike tilleggskrav og spesielle kvalitetsmerker i svinekjøttproduksjonen. 40 % av svinekjøtt blir produsert på en eller annen form for spesiell kontraktsproduksjon med særlige tilleggskrav utover det offentlige regelverk. Disse tilleggskravene er i hovedsak spesielle krav til dyrenes oppstalling. Blant annet skulle dyra ha tilgang til uteareal. De klarte faktisk å ta ut en merpris for svinekjøtt produsert under disse spesielle merkeordningene. Det betyr at forbrukerne i Sveits er villig til å betale ekstra for kjøtt som kom fra dyr som hadde vokst opp under spesielle forhold.

Når det gjaldt resten av produksjonen foregår den også under forhold som ikke ligger noe tilbake for oss når det gjaldt produksjonsforhold, og sveitsiske bønder er dyktige til å synliggjøre de ekstra kvalitetene som de nasjonale produktene har. Samtidig legger de stor vekt på kvalitetsstyring, og godtar ikke at noen bryter regelverket. Sveitsisk kvalitet er et kjent begrep også innenfor matproduksjonen. Dette har ført til at majoriteten av sveitsiske forbrukere er meget lojale overfor sine nasjonale produkter og er villige til å betale en merpris for de sveitsiske landbruksvarene. Prisen på kjøtt i butikkene lå minst på norsk nivå!

Her har vi i Norge noe å lære når det gjelder å synliggjøre våre kvalitetsfortrinn overfor de norske forbrukerne innenfor dyrevelferd, dyrehelse og trygg mat. Et ”must” er selvsagt da at ingen sluntrer unna dokumentasjonsjobben i fjøset og grisehuset. Et tankekors er da den store norske motstanden mot KSL. Her føler jeg imidlertid at svineprodusentene absolutt forstår betydningen av å dokumentere vår produksjon. Vi tåler ikke å bli tatt i juks når vi fokuserer på at trygg mat skal være vårt konkurransefortrinn.

Det var imponerende at sveitserne klarte å ta ut en ekstra pris på de spesielle merkeproduktene. Samtidig var representantene fra den sveitsiske svineprodusentforeningen også klare på at de framtidige utfordringer var de samme som her hjemme, med et mulig EU medlemskap og de pågående WTO forhandlingene. De hadde en klar strategi på at de uansett markedstilknytning ville satse videre på kvalitetslinjen, og satse på å selge sine produkter i Europa til de forbrukerne i Europa som var villige til å betale for sveitsisk kvalitet. Det blir spennende å se om de lykkes med sin strategi.