Publisert: 10.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svakt i Nortura


Svakt i Nortura

 

Av en omsetning på 15,8 milliarder kroner fikk Nortura BA er årsresultat på 126 millioner kroner før skatt og etterbetaling. Nortura økte omsetningen sin med om lag 800 millioner kroner fra forrige år. Men driftsresultatet ble redusert fra 251 millioner kroner i 2006 til 185 millioner i fjor. Det ble inntektsført en gevinst på salg av eiendom på 111 millioner kroner.