Publisert: 14.04.2018 Oppdatert: 14.08.2018

Svake slakteriresultater i 2017

Fatland gjør det best blant slakteriene også i 2017. Men generelt har nå alle slakteriene svake resultater og for lav driftsmargin til å ha fornyingskraft. Furuseth gjør det aller svakest. 


2017 var et år med svake resultater hos norske slakterier. I sum fikk de fem største svineslakteriene et resultat før skatt på 119 millioner av en omsetning på 32,5 milliarder.

Kjedene tjener ti-gangen
Norgesgruppen hadde til sammenligning et driftsresultat på 3,2 milliarder, og Rema får med et svakt år et driftsresultat på 1,7 milliarder. Målt i driftsmargin sitter matvarekjedene igjen med rundt 10 ganger så mye på å selge varene, enn slakteriene får for sin jobb med slakting og logistikk med levende dyr. Dagens situasjon med for mye både sau og svin i markedet gjør det også enklere for kjedene å skvise marginer ut av slakteriene.

Kraftig prispress
– Et marked i balanse vil være en fordel både for bonden og slakterier. Svakt resultatet skyldes kraftig prispress i sluttleddet. Samtidig er det skarp konkurranse om slakt fra bøndene, forklarer Fatlands konsernsjef Terje Wester. 

– 2017 har vært et møkkaår. Vi har dessuten tatt lageropprydding og eksportert  kjøtt med stort milliontap, sier Harald Furuseth, daglig leder i Furuseth.

– Ny grossiststyrt distribusjonsløsning mot Norgesgruppen pluss innføring av nytt datasystem har kostet oss flesk, forklarer Harald Ullevoldsæter, økonomidirektør i Nortura.

Fatland Best
Fatland kom også i år aller best ut blant slakteriene. Omsetningen økte til 4,5 milliarder. 

– En god start på 2017 gjør at vi bør passere 5 milliarder i 2018, opplyser Wester. Til tross for rekordomsetning gikk resultatet ned. Resultat før skatt gikk ned fra 82 til 59 millioner i 2017. Det blir likevel best blant slakteriene slik Svin måler dette.

– Vi har høy produksjon på alle anlegg og får igjen for investeringer vi har gjort. I 2017 gjør vi nye investeringer i pølser og påleggsproduksjon i Sandefjord, opplyser Wester. Men resultatet også hos Fatland er i svakeste laget til å ha fornyingskraft. Egenkapitalen i selskapet gikk ned fra 31 til 29 % i 2017. Til sammenligning har Nortura nå en egenkapital på 31 % (ned fra 33). Begge selskapene er da i grenseland for å få de beste rentebetingelsene hos bankene.

Taper på distribusjon
Nortura får en bunnlinje som er noe bedre enn Fatlands. Målt i forhold til omsetning blir det derimot klart svakere. Tap grunnet omlegging til grossiststyrt distribusjonsløsning, varelager, samt emballasje trekkes fram som årsak. Dette er en omlegging som ble bestemt for flere år siden, men som nå er gjennomført og får effekt. 

– Også investering i et nytt datasystem har kostet oss mye i 2017, forklarer Ullevoldsæter i Nortura til Svin. Men et slikt nytt datasystem var nødvendig, og vil gi selskapet et større potensial og bedre styringsverktøy framover. Ubalanse i kjøttmarkedet, og da
særlig på sau, har også kostet Nortura i 2017. 

Det finnes lyspunkter
– Datterselskapene går godt, forklarer Ullevoldsæter. Og utviklingen i salget av merkevarer er også positiv. Men Nortura må ha klart bedre bunnlinje enn i 2017 for å kunne ha fornyingskraft. Selskapet har for eksempel de neste årene sterkt fokus på klima­smarte løsninger og produksjon med minst mulig påvirkning av ytre miljø. Nortura har klare mål for både klimanøytral produksjon, klimanøytral transport, klimasmarte produkter, miljøvennlig emballasje, redusert matsvinn samt også klimasmarte gårdsbruk.

Brukbart i Midt-Norsk og Prima
– 2017 har vært et greit driftsår, oppsummerer Erik Berntzen, daglig leder i Midt-Norsk Slakteri. Det er Midt-Norsk og Fatland som har økt tilførslene og omsetning mest i 2017. Midt-Norsk leieslakter som kjent alt hos Nortura, mens all nødslakt i regionen foregår hos Midt-Norsk på Levanger.

Etter minusresultat i 2016 gjør også Prima Jæren det brukbart. De ender på et resultat på ni millioner. Også Prima øker tilførslene i 2017, mens Nortura og Furuseth taper litt i tilførsler. Prima består for øvrig av tre selskaper med ulik eierstruktur. Prima Jæren er hovedselskapet som foredler og selger varene. Prima Jæren er eid 90 % av Anbjørn Øglend. Det er resultatet til Prima Jæren vi presenterer i tabellen. Prima Slakt leieslakter kun for Prima Jæren, og er 100 % eid av Nortura, mens NorPri, som leieskjærer for Prima Jæren, er eid 49 % av Nortura og 51 % av Øglend.

Kjøre og hviletid på dyretransport
Transport av dyr til slakt har så langt vært unntatt bestemmelser for kjøre- og hviletid. Her blir det trolig forandringer framover, og kanskje fra neste år. Dette vil påvirke både bønder og slakterier. En omlegging vil også kunne gi betydelig økte transportkostnader.

– Logistikk blir generelt mye mer krevende. Dette blir spesielt krevende om høsten ved slakting av sau. Den enkelte bonde vil merke en omlegging ved at vi ikke kan være like fleksible som før, forklarer både Wester i Fatland og Furuseth i Furuseth.

Les tabeller her

Terje Wester Test

BEST: Kornsernsjef Terje Wester i Fatland er brukbart fornøyd med 2017. Omsetningen er økt 4 prosent og tilførslene ca. 5 prosent. Men resultatet er svakere enn de foregående årene.