Publisert: 19.03.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svake ledd i sterk kjede

 


Svake ledd i sterk kjede

 

Vi som driver i kjøttbransjen i Norge er heldige som har forbrukernes tillit. Fire av fem norske forbrukere opplever norsk kjøtt som tryggest å spise, i følge Synovates undersøkelse for Animalia. 77 prosent av de spurte at norske kjøttprodukter er tryggere å spise enn utenlandske, mens 19 prosent mener norsk kjøtt er like trygt å spise som utenlandsk.

 

Det er en sterk tillitserklæring til norsk kjøttproduksjon. Undersøkelsen har vært gjentatt over mange år, og det norskproduserte kjøttet har faktisk styrket stillingen sin de siste åra. Godt gjort i en tid hvor nordmenn flest er mer globetrottere enn kanskje noen gang i historien.

 

Men tilliten er veldig skjør. Det er ikke mange år siden Gilde opplevde det på kroppen. Kjøttbransjen har lagt sten på sten i arbeidet for å utvikle produkter og merkevarer som forbrukerne har festet lit til, og over tid gir dette resultater. Så tett oppunder jul er det fristende å stoppe her, men vi må likevel minne om at kjeden aldri er sterkere enn sitt svakeste ledd. Krefter som ønsker hele kjøttindustrien dit pepper’n gror vet å utnytte det. Det fikk svenske svineprodusenter levende erfare under Grisföretagardagen på Elmia nylig, svineprodusenters egen fagkongress og festdag. Dagen startet med at drøyt åtti navngitte svineprodusenter ble anmeldt for vanskjøtsel av grisene sine. De ble også møtt av nett-TV-videoer som viste begredelige forhold i svenske grisehus.

 

Ingen vil forsvare vanskjøtsel og kritikkverdige forhold i grisehusene, enten de er svenske eller norske. Det hjelper lite da å vise til at vi har verdens strengeste krav til dyrevelferd. Det minner oss om vårt store personlige ansvar, hver på vår plass, for å drive virksomheten på en måte som tåler innsyn. Åpenhet og nærhet er en forutsetning for fortsatt tillit.