Publisert: 18.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Superpurka i Canada


Superpurka i Canada

 

Det er ikke bare i Norge at målet er 30 avvente smågris per årspurke. Også i Nord-Amerika har dette lenge vært et mål for svineindustrien. I Nord-Amerika er det ca 7,5 millioner gris fordelt på ca 40 000 gårder. Som første gård i Nord- Amerika nådde Woodland Colony farm i Manitoba, Canada, målet med 30.02 avvente per årspurke i 2006. Gjennomsnittlig antall levendefødte lå på 12,8, mens gjennomsnittlig antall avvente per purke lå på 11,7, blant de 923 purkene på gården. Men hos Woodland er det ikke snakk om å hvile på laurbærene, for allerede i 2007 har de satt seg som mål å nå 32 avvente per årspurke.

Manager Jack Hofer mener suksessen skyldes et godt genetisk materiale, riktig fôring og ikke minst gode samarbeidsrutiner og stell i grisehuset. Det er allikevel verdt å merke seg at gjennomsnittlig avvenningsalder i Nord-Amerika ligger på rundt tre uker.

Les mer på www.thePigSite.com