Publisert: 13.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Superpurka – hvordan skal den fôres?

Purkefôring er et bevegelig mål. Ei superpurke må spise 30% mer i diegivingsperioden enn ei normalpurke.


Superpurka – hvordan skal den fôres?

Purkefôring er et bevegelig mål. Ei superpurke må spise 30% mer i diegivingsperioden enn ei normalpurke.

 

– Jo mer vi krever av purka, desto mer krever hun av oss som svineprodusenter. For å få 30 avvente per årspurke stilles det veldig store krav til oss som svineprodusenter, sier Sveriges fôrekspert, Kerstin Sigfridsson i Lantmännen.

Sigfridson viser til at stor utrangering av purker på grunn av dårlig brunst, omløp og beinproblemer er et vanlig problem verden over.

– Fôr og fôring har stor betydning for disse problemene. Det er en virkelig utfordring å få de høytytende purkene til å få i seg nok fôr, opplyser Sigfridsson og viser til at bare mjølkproduksjon i diegivingsperioden (33 dager) til 11 smågris krever like mye fôr som en slaktegris trenger fram til slakt.

– Mens drektighetsperioden ikke er  så krevende som en kanskje tror, er diegivingsperioden  svært krevende. Særlig for ei superpurke, sier Sigfridsson.

 

Unge purker – ond sirkel

 – Unge purker kan rent fysisk ikke spise like mye som eldre purker. En ser derfor ofte at unge purker kan tape så mye hold  at de får problem i kommende drektighet.  Dette har blitt mer vanlig enn tidligere siden ungpurker i dag får nesten  like mange grisunger som eldre purker,  forklarer Sigfridsson. Hvis mulig, anbefaler hun derfor kullutjevning slik at ungpurker ikke har mer enn 9 – 10 grisunger.  

– Det er også å anbefale å gi ungpurker et spesialfôr som er smakelig med mye næring. En del produsenter i Sverige bruker denne strategien til ungpurkene, forteller Sigfridsson, og mener dette kan bryte den onde sirkelen som unge høytproduserende purker lett kan komme i.

 

Fôring etter hold

Fôring i drektighetsperioden bør også skje etter hold. Magre purker må fôres opp til rett hold, mens feite purker ikke trenger ekstra mat. Dette krever innredningsløsninger hvor fôring kan skje individuelt. Det vil si fangbås der en har våtfôring.

– Ei åpen tro der drektige purker konkurrerer om fôring kan bli helt feil, sier Sigfridsson. Hun viser til et tilfelle fra en svensk purkering. En av satellittene klagde på purkene de mottok og ba oss komme for å ta en titt. – Det viste seg at en av fem purker var for magre, men over 40 prosent var for feite. Navet hadde her en purkefôring med åpen tro, og uten mulighet for ekstra tildeling av fôr. Resultatet ble at kun cirka en tredjedel av purkene fikk riktig hold. Resten var enten fôrtyver eller tapere i matfatet.

 – Og både hos feite og magre purker kan du få du problemer med for eksempel brunst og omløp, sier Sigfridsson.

 

Andres øyne kan være nyttig

– Vekta på smågris etter fødsel kan være et mål på hvor bra du har lykkes med fôring i drektighetstida. Er vekta over 1,4 til 1,5 kg har du lykkes. Hvis ikke, bør du gi mer fôr tidlig og midt i drektighetstida. I kalde, uisolerte rom må en huske på å skru opp fôringa vinterstid, sier Sigfridsson.

Hun anbefaler også av og til å invitere konsulenter, rådgivere eller andre svineprodusenter inn i besetningen for å vurdere hold til purkene. Hvilke av purkene trenger egentlig ekstra fôr og hvem er for feite?

 

 Etterlyser forskning

Sigfridsson etterlyser dessuten mer forskning på purkefôring.

– Det er egentlig svært lite forskning som er gjort på purkefôring. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt. Årsaken er trolig tiden slike forsøk tar, forteller Sigfridsson. Et fôringsforsøk til smågris tar en til to måneder, for slaktegris fire måneder, mens for purker bør egentlig et forsøk vare to til tre år. Det er dermed mye enklere å få ressurser til forskning på smågris og slaktegris enn det er til purker.

 

Problemer med lavt fôropptak under dietida?

– Sjekk at purka er frisk– Gi nok vann (nippel minst 4 l/min) pluss ekstra vann etter grising– God fôrhygiene– Fôring minst to ganger (helst flere) daglig– Ikke for varmt i bingen (bare varmt i smågrishjørnet)– La gjerne purka få en spasertur etter grising– Ikke gi for mye mat siste ukene før grising– Bruk grovfôr eller/og halm– Fokus på opptrapping av fôring etter grising (øk maks 0,5 -1 FEg/dag)– Fokus på ungpurker (særbehandling)