Publisert: 18.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Superpurka fra Sandefjord

Den har ekstreme egenskaper. Genene er spredd over hele Norge. Den burde kanskje vært like berømt som Petter Northug eller Marit Bjørgen. Men hvem har hørt om 27328?


Superpurka fra Sandefjord

Den har ekstreme egenskaper. Genene er spredd over hele Norge. Den burde kanskje vært like berømt som Petter Northug eller Marit Bjørgen. Men hvem har hørt om 27328?

I binge 68 lengst nede i fødeavdelingen finner vi henne, superpurka til Raymond Himberg i Sandefjord, Vestfold. Hun heter 27328 og har nå sitt niende kull. Ved siden av ligger ei av hennes døtre med et annet kull. Litt lenger bort finner vi et par purker hun er bestemor til. I avdelingen er også purker hun er oldemor til. Ja, hos Himberg er det rene slektsstevne i fødeavdelingen. Men 27328 holder fortsatt koken.

– Hun skal bedekkes en gang til. Klart hun begynner å merke alderen, men tallene viser at hun fortsatt er nest beste purke i vår besetning, forteller Raymond. Han og faren Nils Henry Haugen ble i fjor kåret til å ha Norges beste avlsbesetning på landsvin. En av hemmelighetene i grisehuset er nettopp 27328.

 

Vanskelig å se forskjellen

Purka 27328 er høyreist. Hun er stor, men ikke spesielt tung. I trynet kan hun nesten ligne ei yorkshirepurke. Juret virker slapt, men her er 18 spener og melka kommer kjapt.

– Det er vanskelig å se med det blotte øye at den er bedre enn de andre purkene. Hun er rolig og forsiktig når hun legger seg i bingen, men det er også mange andre. Det er tallene og registreringene som viser forskjellen, sier Raymond.

– Dessuten er hun ei sjefspurke. Det er hun som er leder i flokken, fortsetter Raymond. I tillegg vet han at mora var ei skikkelig grompurke. Den fikk hele sju kull.

 

Supergod på moregenskaper

Avlsverdien til landsvinpurka bestemmes av sju delegenskaper der kullstørrelse, morsevne, styrke/helse og produksjon/fôrforbruk er de fire viktigste.

– Hvis vi bare hadde sammenlignet seks av de sju egenskapene blir 27328 ei purke under gjennomsnittet. Trolig ville hun falt ut og ikke blitt avlet på, forklarer avlsforsker Dan Olsen i Norsvin (se tabell). Men på egenskapen morsevne scorer 27328 rekordhøyt. Hun har faktisk hele 168 i poeng, en nærmest umulig poengsum som ingen andre purker på noen egenskap har (100 er snitt). Nest beste purke i Norge på morsevne hadde 148 poeng. Og denne purka er datter av 27328.

 

Flere avvente med høyere vekt

Sammenlignet med gjennomsnittet hos Himberg skiller 27328 seg lite ut når det gjelder antall fødte. Purke 27328 har fått 13,25 eller er 0,2 bedre enn snittet. Men når en trekker fra dødfødte pluss døde fram til tre ukers alder (ingen døde før femte kull) kommer forskjellen fram. Med 12,5 avvente er superpurka 1,5 smågris bedre enn snittet i besetningen som altså er best i landet (I en reinraset avlsbesetning må en regne en grisunge mindre i antall avvente enn i en produksjonsbesetning). Men det helt spesielle her er at også alle avkommene har flere avvente (0,7 flere avvente i snitt). Og i tillegg gir avkom etter denne purka 0,3 kg høyere treukersvekt enn gjennomsnittet. Det er det at avkomma presterer så bra som gjør at purke 27328 får den ekstremt høye avlsverdien.

 

Over 1000 avkom

Før denne pulja har superpurka og hennes avkom hatt hele 83 kull. Det er testet 63 råner fra disse kullene og to av dem, Postei og Orkide, har vært eliteråner. Purke 27328 blir fem år i oktober. Det er mer enn fullvoksen alder for ei purke. Normalt faller purker mye i avlsverdi fra kull til kull. Døtrene blir som regel bedre enn mødrene. En får størst framgang ved å satse kun på den yngre generasjon. Men på moregenskaper er 27328 fortsatt klart best. I total avlsverdi er hun fortsatt faktisk nummer to i Himbergs besetning.

– Kanskje kan det også bli et 11 kull på henne? undrer Himberg. Da vil hun i så fall ha unger samtidig med purker hun er tippoldemor til. Det ville i seg selv vært unikt. Men uansett vil genene etter 27328 alltid finnes i besetningen i Sandefjord. Det er også solgt avkom til formeringsbesetninger og gjennom rånene Postei, Orkide (det kan bli flere) er genene spredd over hele Norge pluss til andre land.