Publisert: 31.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Superkjøla – enestående i Norden

I mars ble det nye superkjølingsanlegget til 25 millioner kroner tatt i bruk ved Nortura sitt anlegg i Steinkjer.


Superkjøla – enestående i Norden

I mars ble det nye superkjølingsanlegget til 25 millioner kroner tatt i bruk ved Nortura sitt anlegg i Steinkjer.

 

Snart kan forbrukerne være sikret fersk vare fra Nortura sitt superkjølingsanlegg på Steinkjer. Ribbe, steiker, fileter og andre kjøttstykker kan nemlig lagres som ferskvare i inntil 35 dager med den unike superkjølingsteknikken. Slaktereiet i Steinkjer er ikke bare først i Norge med dette superkjølingsanlegget, det er garantert først i Norden, og muligens først i verden.

– Teknologien er ikke helt ny, men kombinasjonene av teknologi i forhold til lagring av svinekjøtt er en nyvinning, og meg bekjent er det vi som er først ut, sier Stig Hegdal, fabrikksjef ved Nortura i Steinkjer.

 

Lengre holdbarhet

Superkjølingsanlegget handler egentlig om å forlenge holdbarheten på svinekjøttet.

– Vi kjører kjøttet gjennom en skallfrystunnel, som vi kaller det. Der blir det ytterste kjøttlaget utsatt for sterk effektiv kulde ved hjelp av lav temperatur og sterk vind. Inne i kjøttstykket er det fortsatt vanlig temperatur, men når det blir liggende lagret på minus 1,1 grad utlignes temperaturen i produktet, slik at hele produktet blir minus 1,1 grad. Når det i tillegg er vakuumpakket vil det ikke bli noen fordampning, kjøttet mister ikke noe væske. Det er denne kombinasjonen som gjør at produktet kan lagres som ferskvare i inntil 35 dager, sier fabrikksjefen, som de siste årene har vært heltids prosjektleder for superkjølingsanlegget, og hele ombyggingen av fabrikken i Steinkjer.

 

Forsinket

Opprinnelig skulle anlegget kjøres i gang i oktober 2006, men på grunn av problemer hos en av de sentrale leverandørene førte det til utsettelse. Hegdal håpet å kunne ta i bruk superkjøla før jul, men først i mars var alt klart.

– Det har vært krevende å være først ute, det har vi absolutt erfart. Men nå er vi endelig i gang, og etter en prøve-ogfeile- periode regner vi med at andre Norturafabrikker vil videreføre teknologien som vi i Steinkjer nå er først ute med. Når alt fungerer, vil dette forhåpentligvis bli en suksess, sier Hegdal.

 

90 – 95 millioner

Det er ikke bare superkjøleanlegget som er nytt ved fabrikken i Steinkjer. Hele fabrikken er ombygd og modernisert for mellom 90 – 95 millioner kroner.

– Vi begynte utredningen allerede i 2002, så vi har holdt på med dette i nesten fem år, men effektiv jobbing med ombyggingen har det vært i fire år. Valg av konsept og leverandører ble gjort i desember 2005, og etter det jobbet vi mye med detaljplanlegging sammen med leverandørene. Den fysiske ombyggingen startet våren 2006. Og nå er vi i mål, sier sjefen, som ikke legger skjul på at det har vært fire krevende og spennende år.

Sintef og andre tunge fagmiljø i både inn- og utland har vært med og utviklet superkjølingsteknologien. Den har også fått støtte av Næringsmiddelprogrammet i Norges forskningsråd.

 

Inntjening

Det slaktes ca. 205 – 210.000 gris i året ved slakteriet i Steinkjer, og det er 180 personer som jobber der. Målet med den nye superkjølingsteknologien er å gi markedsapparatet bedre tid til å selge ferske varer.

– Da bør vi over tid oppnå noe høyere inntjening, for ved hver kilo vi unngår å fryse, sparer vi åtte til ti kroner i innfrysnings- og logistikkostnader. Målet er at hele ombyggingen skal gi besparelser og økt inntjening på til sammen 20 millioner kroner i året, sier Hegdal, som på sin runde rundt i slakteriet sammen med oss, til tross for at han er sliten, tydelig viser at han «ser» de ansatte, gir en klapp på skuldra, fleiper og har humor.

– Det skal bli godt å senke skuldrene.