Publisert: 23.08.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sunnere kosthold

Det har skjedd en positiv utvikling i norsk kosthold over lengre tid.


Sunnere kosthold

Det har skjedd en positiv utvikling i norsk kosthold over lengre tid.

Inntaket av grønt og frukt har gått betydelig opp siden 1999, selv om kostholdsmyndighetene ønsker større økning for grønnsaker enn for frukt. En forbruksundersøkelse fra 2012 viste at totalt inntak av fett per person og dag var 95 gram, hvilket ligger innenfor anbefalt nivå. Men inntaket av mettede fettsyrer var 38 gram per person og dag, noe som er 11 gram høyere enn anbefalt.

Dette kommer fram i den årlige rapporten om norsk kosthold som ble presentert i januar 2015. Den er basert på matforsyningsstatistikk fra 2013 og forbrukerundersøkelser fra 1975-2009 og 2012. Rapporten er blant annet omtalt i Animalias blad «Go’mørning».

Her går det fram at kjøtt og kjøttprodukter bidrar med cirka 16 gram av fettet i norsk kosthold, noe som utgjør 17 prosent av totalt fettinnhold. Kjøtt- og kjøttprodukter bidrar med cirka seks gram av de mettede fettsyrene, altså 17 prosent av totalt inntak av mettede fettsyrer.

Mengde fett fra kjøtt- og kjøttprodukter har holdt seg på omtrent samme nivå siden 1975, og har i lengre tid utgjort cirka 20 prosent av totalt fettinnhold.