Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.12.2019

Stikkord:

Suksess med økogjødsel fra fjørfemøkk

Husdyrgjødsel blir til pelletert økologisk gjødsel i Rakkestad, Østfold. I år produserer de 12000 tonn gjødsel fra fjørfemøkk.


Nr. 07 – 2019

Bildet: Økologisk pelletert gjødsel på vei til en storsekk. Gjødsla kan både se og kjennes ut som store pellets med kraftfor, og kan spres med såmaskin eller sentrifugalspreder.

Lars og Janet Evju har gård i Rakkestad med stor korn- og fjørfeproduksjon. Men de har i tillegg gjødselproduksjon, og lager økologisk gjødsel av fjørfemøkk og kjøttbeinmel gjennom firmaet Grønn Gjødsel. Gjødsla selges over nesten hele Norge. Unntaket er sør-vestlandet. I 2015 fikk firmaet Dagens Næringslivs Gasellepris for Østfold.

– Dette har bare vokst og vokst siden vi startet i det små for over 20 år siden. I år kommer vi opp i en produksjon på 12 000 tonn pelletert gjødsel, forteller eier og grûnder Lars Evju. Neste år står en ny pelleteringsmaskin på planen. Da er det mulig å doble produksjonen.

Betaler for fjørfemøkk
Basisråvaren i produksjon er gjødsel fra kylling og høner.

– Vi har avtale med mange fjørfeprodusenter, først og fremst i Østfold/Akershus, men faktisk opp til Hamar i nord, pluss at vi henter fra noen gårder i Vestfold. Transporten står vi for. Vi setter ut to konteinere som dekker gjødsla fra et innsett i konsesjonshus (den gamle konsesjon), forteller Evju. Og fjørfebøndene får betalt for møkka avhengig av kvalitet. En viktig forskjell er om det er brukt torv eller flis som stø.

– Flere og flere gjødselkunder vil helst kjøpe gjødsel der det er brukt torv. Nå har vi tenkt å skille produksjonen i to linjer, der en har henholdsvis gjødsel med torv, eller gjødsel med flis som basisvare, opplyser Evju. Det er ikke kun bønder som har utfordring med spredeareal som leverer gjødsla.

– Mange har ikke opparbeidet lagerplass, eller de synes det er mest praktisk å bli kvitt gjødsla. Eller de bruker noe husdyrgjødsel selv, og sender resten til oss, sier Evju. I tillegg til gjødsel er kjøttbeinmel en viktig råvare i produksjon.

NPK 8-3-5
Lenge var det først og fremst NPK 8-3-5 økogjødsel som bedriften produserte. Denne matchet best med innholdet i gjødsel og råvarer. Men nå lages flere typer økogjødsel, også hybridgjødsel, til de som ikke driver økologisk.

– Men 80 prosent av produksjonen er økologisk gjødsel. Foruten 8-3-5 selger vi også mye 11-3-2 og 14-2-1, forteller Evju.

Hybridgjødsel er tilsatt Urea med inhibitor og nitrogenstabilisator Agrotain. Med tilsatt urea kan gjødsla inneholde enda mer nitrogen. Selger Lars Otto Grundt driver også gård med fjørfe og konvensjonell kornproduksjon. Han har nok spredeareal på gården, men leverer ofte gjødsla til Grønn Gjødsel og bruker hybridgjødsel på jordene.

– Nøyaktig gjødsling blir mer og mer viktig. Ved å bruke hybridgjødsel uten klor mener jeg også å ha fått opp mikrolivet i jorda. Jeg sprøyter også mindre enn før, forteller Lars Otto.

Lars Evju (tv) og Lars Otto Grundt i Grønn Gjødsel har kunder som kjøper økogjødsel i nesten hele Norge.

 

Mye papirarbeid og krav
Det er mye krav, dokumentasjon og kontroller som møter en gjødselfabrikk.

– Det ville vært mye vanskeligere å starte opp i dag enn det var for 20 år siden. Vi kunne starte opp i liten skala når det var færre krav, forteller Evju. All gjødsel inn blir for eksempel ­hygienisert. I prinsippet har en i dag ikke lov til å ta imot gjødsel fra andre uten at gjødsla er hygienisert. Investeringene for å få til en god pelletsgjødsel og for å dekke alle krav er dessuten kapitalkrevende. Der har Grønn Gjødsel vært heldig, og fått mye støtte fra Innovasjon Norge underveis.

– I prinsippet kunne en gjort dette også med annen type husdyrgjødsel, men bløtgjødsel som råvare ville kreve en helt annen logistikk og større kostnader, sier Evju.