Publisert: 25.08.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

STYRELEDERENS sak

 


STYRELEDERENS sak

 

I Østfold har kornhøsten i skrivende stund akkurat kommet i gang. Gule, stående åkre vaier vakkert i vinden. Helt til det bøtta ned 60 mm nedbør på et par dager. Det trengte vi ikke nå ! Med fjorårets høst friskt i minne vet vi hvor problematisk det blir for kraftfôrproduksjonen når kvaliteten på kornet forringes på grunn av dårlig vær etter at kornet er modent. Bonden gjør hele tiden så godt han kan, og det gjør kornmottakene også. Men det kan likevel alltid gjøres enda bedre. Vi håper på enda sterkere økonomiske virkemidler i prising av kornet slik at det virkelig lønner seg å levere kvalitetsråvarer. Men rådene er sprikende. Av hensyn til avrenning til vassdragene skal det ikke pløyes. Av hensyn til fusarium som skaper soppveksten bør det pløyes! Jammen ikke lett å vite om en skal velge pest eller kolera. Mange kornbønder har ikke noe valg. De har allerede pålagte restriksjoner for jordarbeiding og gjødselspredning. Her må alle gode krefter i verdikjeden fortsette arbeidet for å finne robuste driftsmåter også for framtida. Det ønsker kornprodusenten, mølla og dyrene som til slutt skal spise produktene. 

Jeg drømmer om mer enn godvær, men jeg ønsker meg også medvind! En medvind som gjørat vi kommer oss gjennom influensa H1N1 uten at grisen blir smittet! Slik det ser ut nå skal viha flaks sammen med påpasselige bønder, for å greie det. D et har vært et fokus over alle støvleskafter når det gjelder frykten for smitte mellom mennesker. Men så ille kan det da ikke bli?Grisen derimot bør vi ha en fair sjanse til å skåne. D et er viktig for å spare grisen for lidelser,spare oss produsenter for kostnader, og sist men ikke minst opprettholde den flotte listaover smittsomme svinesykdommer som vi ikke har i N orge. Jeg tror denne situasjonen hargjort at vi har fått litt ekstra fokus på dette med innslusing av folk i grisehuset og begrensningav hvem som får slippe inn. Vi må huske at systemet blir ikke sterkere enn det svakeste ledd, så hver eneste en av oss har et ansvar for å følge opp smittebeskyttelse i egen besetning. 

Vi får ønske hverandre lykke til. Vi kan trenge det !