Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Styrelederens løgn


Styrelederens løgn

 

Styreleder Lars Hultstrøm i Swedish Meats beklager nå at han ikke snakket sant om sine egne leveranser. Han benektet på møter og i intervju tidligere i høst at han hadde solgt griser til et konkurrerende slakteri, men har nå innrømmet at det gikk 200 griser, eller én prosent av hans produksjon, til det private konkurrerende slakteriet Dalsjöfors i juli.

Leveransen må sees i lys av at Hultstrøm nettopp hadde sluttet som styreleder i Sveriges Grisproducenter, sier han selv til Lant Lantbruk. Han sier selv at han har rett til fritt å velge om han vil levere 10 prosent av produksjonen til andre slakterier. Dette var kjent også da han ble valgt til styreleder i Swedish Meats. Problemene oppsto når han benektet det som hadde skjedd, og dette beklager nå Lars Hultstrøm.