Publisert: 29.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stråtveit ut og Gausen inn

Arkitekten bak Spis-etableringen på Sveberg i Malvik, Leif Stråtveit har forlatt topplederjobben i Spis Grilstad på dagen.


Stråtveit ut og Gausen inn

Arkitekten bak Spis-etableringen på Sveberg i Malvik, Leif Stråtveit har forlatt topplederjobben i Spis Grilstad på dagen.

Det var Grilstad-eier Anton Jenssen som tok initiativet til å hente inn Stråtveit som toppleder da de to selskapene Spis og Grilstad slo seg sammen til et konsern i fjor. I følge Adresseavisen går nå Asbjørn Reinkind inn som arbeidende styreformann til ny konsernsjef er på plass. Inntil videre er konserndirektør Ståle Gausen konstituert som administrerende direktør for det fusjonerte konsernet.

Det nye anlegget, som Svin omtalte i nummer 2 i år, vil bli en topp moderne kjøttbedrift med 170 ansatte og to skift. Anlegget tar sikte på å slakte 10 000 tonn gris årlig, 12 750 tonn storfe og skjære 30 000 tonn hvert år. Produksjonen omfatter med andre ord slakting og mekanisk nedskjæring og stykking av råvarene. Det er ikke meningen å drive varmebehandling, røking eller videreforedling i anlegget. Slakteavfall, blod og gjødsel skal føres direkte fra slakteanlegget i lukket system til det planlagte biogassanlegget, og avløpsvannet skal renses i flere trinn før det slippes i Trondheimsfjorden. På denne måten vil slakteriet dekke nærmere halvparten av energibehovet fra egen biogass. Resten blir strøm. Det blir derfor ikke utslipp av CO2 fra anlegget, som blir svært miljøvennlig.