Publisert: 19.01.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Strålende Sørlandssamling

Sørlandssamlinga, som svineprodusentene på Sørlandet startet for 33 år siden, har vokst seg stor og sterk og blitt hele landsdelens store landbrukssamling.


Strålende Sørlandssamling

Sørlandssamlinga, som svineprodusentene på Sørlandet startet for 33 år siden, har vokst seg stor og sterk og blitt hele landsdelens store landbrukssamling.

– Dette er moro, sier Jon Leif Eikaas, Søgne. Sammen med kollega Knut Helmer Feltstykket, Tvedestrand og Norturarådgiver Arild Grødum legger de siste hånd på verket. Nærmere 280 deltakere fra hele sørlandsregionen deltok under årets samling på Quality Hotel i Sørlandsparken ved Kristiansand. Det som opprinnelig var en samling for svineprodusenter, og det var det de første 27 årene, har vokst til å omfatte alle slags husdyrproduksjoner. Årets samling hadde et stort fellesmøte fredag den 13. januar, hvor blant andre Norturas styreleder Sveinung Svebestad og Norges Bondelags leder Nils T. Bjørke holdt innlegg. Også Einar Stensnæs, mannen som ledet utvalget som utredet maktforholdene i dagligvarebransjen, holdt et engasjert innlegg om utredningens innhold og videre skjebne. Dagen etter var det egne fagseksjoner for respektive husdyrproduksjoner, og i mellom var det en hyggelig fellesmiddag med sosialt samvær. Det er 30 Norsvinmedlemmer i de to Agderfylkene, og hele 21 av dem var representert. Det hadde nok vært flere også, om ikke tre av dem hadde vært midt i grisinga da samlinga ble avviklet.

.