Publisert: 04.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stråforkorter ødelegger ikke fruktbarheten


Stråforkorter ødelegger ikke fruktbarheten

 

Det er ingen tegn på at fôr som inneholder plantemateriale hvor det er brukt stråforkorter skader fruktbarheten, verken hos purker eller råner. Det viser forskningsresultater fra Dansk Jordbrugsforskning (DJF) i Århus. Det var i 1989 at Statens Husdyrbrugsforsøk i Foulum offentliggjorde meddelelser om CCCbehandlet hvete som fôr og strø til henholdsvis smågriser og ungpurker som antydet at stråforkorting kunne ha negativ innflytelse på appetitten til smågrisene og kanskje gi andre komplikasjoner hos dyra. Bladet Grovvare-nyt skriver nå at de siste forskningsresultatene fra DJF ikke bekrefter mistanker om at CCC kan skade grisenes reproduksjon. Forsøksdyras (purker og råner) inntak av CCC lå opp til det nivået som tillates for mennesker, men det kunne ikke påvises dårligere sæd eller fruktbarhetsresultater.