Publisert: 04.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stort utbud av teknikk og kunnskap til svinebonden

Høy effektivitet, miljø og dyrevelferd står i sentrum når 320 utstillere viser seg fram for dagens og morgendagens svineprodusenter på Agromek 2006.


Stort utbud av teknikk og kunnskap til svinebonden

Høy effektivitet, miljø og dyrevelferd står i sentrum når 320 utstillere viser seg fram for dagens og morgendagens svineprodusenter på Agromek 2006.

 

Agromekmessen i Herning på Jylland holdes i januar for 32. gang. Agromek har åpent fra tirsdag den 17. til og med lørdag den 21. januar 2006. Agromeks VIP-dag for inviterte maskinhandlere, rådgivere, pressefolk og utenlandske gjester holdes mandag den 16. januar.

På Agromek 2006 er det 560 utstillere, som representerer i alt 1370 firmaer på et samlet bruttoareal på 82.500 kvadratmeter fordelt på 14 haller.

Dermed er Agromek også i 2006 den største årlige landbruksmaskinutstillingen i nordeuropa, selv om noen danske fabrikanter og andre utstillere av maskiner og jordbruksredskaper har gått over til å stille ut annethvert år, og derfor først viser fram på Agromek igjen i 2007.

Agromek omfatter et stort utbud af nesten alle typer maskiner, inventar og produksjonsmidler, samt service og kunnskap til husdyrprodusenter. Leverandører av utstyr til kornlagring og lokal fôrproduksjon på gårdene er også godt representert. Av de 230 godkjente nyhetene på årets Agromek er 77 å finne innenfor svineproduksjon.

 

EFFEKTIVITET, DYREVELFERD OG MILJØ

Høy effektivitet med særlig vekt på dyrevelferd og miljøhensyn er det overordnete temaet for Dansk Landbrugsrådgivnings stand på Agromek 2006. Flere temaer om maskiner og ny teknologi presenteres på standen av landbrukets rådgivere.

Her finner du blant annet fokus på plantedyrkernes muligheter til å optimere forbruket av plantevernmidler, kvegbrukets muligheter til å forbedre kvaliteten på grovfôr, og svineprodusenters muligheter til å minimere luktgener fra besetningen. Andre temaer er sengebåser og strø til kuer, fjøssystemer til fjørfe, samt biogass. Landbrugsrådgivningen presenterer dessuten en rekke IT-verktøy som f.eks. www.landmand.dk, som ble hedret med en av tre Agromekpriser i januar 2005.

 

Ny loftsventil med bedre kapasitet

Skov har utviklet en ny loftsventil som skal gjøre det billigere å lage ventilasjonsanlegg basert på loftsventiler i svin- og fjørfehus. Dette oppnås fordi den nye loftsventilen har en kapasitet som er 30–40 prosent større enn for tradisjonelle loftsventiler, hevder selskapet i en pressemelding. På den måten kan det monteres færre ventiler i dyrerommet. Ny utforming av ventilklaffen er med på å sikre at lufta alltid ledes langsmed loftet, uansett om det er behov for mye eller lite ventilasjon i grisehuset. Dermed utnyttes ventilkapasiteten. DA 1500 reguleres via differensiert åpning. I stedet for å åpne alle ventiler litt, blir eksempelvis annenhver ventil åpnet. Det gir færre, men større luftstrømmer som er lettere å dirigere lenger inn i fjøset. Ventilkassa og klaffen er isolert for å motvirke kondens, slik at faren for fastfrysing reduseres. Ventilene tåler høytrykksvasking, og er forberedt for montering av høytrykkskjøling.

 

Beck Maskin AS går over kjølen

Beck Maskin AS regner med å få en omsetning på rundt 85 mill NOK (eller over 100 mill SEK) i 2005, og et godt resultat. Selskapet forventer fortsatt framgang, og har etablert seg også i Stockholm. Målet er å bli Skandinavias ledende på småmaskiner til bygg, anlegg, industri og landbruk om få år.

Hovedvirksomheten er bygget opp omkring Hanix minigravere i Norge og Nagano mingravere (originalen til Hanix) i Sverige.

 

Skiold samler kreftene

1. januar 2006 slår selskapene Skiold Sæby AS og Skiold Echberg AS sine pjalter sammen i et nytt selskap som heter Skiold AS. Med dette håper det danske selskapet å bli enda sterkere på innendørs mekanisering og driftsledelse overfor morgendagens svineprodusenter. Skiold er særlig kjent for sine fôringssystemer og ventilasjonsanlegg. Det fusjonerte selskapet har fra starten av cirka 330 medarbeidere og en samlet årsomsetning på vel 300 millioner DKK.

Administrasjonen ligger i Sæby. Selskapet har tre danske avdelinger, et representasjonskontor i Moskva samt datterselskaper i Canada og Polen.