Publisert: 24.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stort dansk løsdrift-prosjekt


Stort dansk løsdrift-prosjekt

 

Et stort forskningsprosjekt om løsdrift startet i Danmark i 2002 og skal pågå fram til 2006. Et av siktemålene er å utvikle inventar i fødebingen som kan redusere smågrisdødeligheten, melder Landsbladet Svin. Dansk Jordbrugsforskning, Foulum, Landbohøjskolen og Landsutvalget for Svin deltar i prosjektet.