Publisert: 03.12.2020 Oppdatert: 03.12.2020

Stikkord:

Størst aktivitet i Innlandet

En ringerunde Svin har gjort forteller om et rolig år når det gjelder bygging og renovering av grisehus. Unntaket er i det nye fylket Innlandet, der flere har satt i gang prosjekter. Men over hele landet har interessen tatt seg opp nå i høst.


Bildet: Det er først og fremst i ­Innlandet det bygges nye grisehus. Men det er også forespørsler i Trøndelag. Her fra et hus bygd i Trøndelag fra 2018.

 

– Det har egentlig vært rolig på byggefronten i Rogaland de siste fem årene, men nå er det flere og flere som vil renovere og oppgradere grisehusene, forteller John Skretting i Felleskjøpet Rogaland og Agder. Enkelte mindre smågrisprodusenter vil også bygge til kombinert. Det er ikke mange som bygger nytt, men en del vil ta i bruk og renovere et hus de kanskje ikke bruker, opplyser Skretting. Et system som flere synes er interessant er Air Feed, som både kan gi fôr og strø i samme anlegg. Enkelte i Rogaland har kastet ut våtfôringsanlegget og satset på Air Feed. 

– Men dagens kronekurs og priser gjør at de fleste tenker seg godt om før de satser på nybygg eller gjør en omfattende renovering, opplyser Skretting. Konkurrent Ketil Olsen i Fjøssystemer er enig. 

– I år har det vært nesten helt dødt fram til de siste ukene, men nå får vi flere forespørsler, forteller Ketil Olsen. Han presenterte det nye rimelige konsepthuset til slaktegrishus på et svinemøte på Jæren i januar, da med en prislapp på seks millioner pluss tomtearbeid (se Svin9-19). Enkelte har vært interessert, men først nå i høst ser det ut til at noen kanskje kan tenke seg å bygge en variant av et slikt huset. På grunn av svak norsk krone har prisen på huset økt ca. en halv million siden i vinter. Med bedre økonomi i svineproduksjon er likevel interessen større. 

– Det er ikke lett å regne hjem økonomien i et nytt slaktegrishus i dag hvis en ikke har tilgang til alternative fôrmidler, sier Olsen. Han tror nybygg i slaktegrisproduksjon framover først og fremst vil komme der det er tilgang på alternative fôrmidler. De fleste prosjekter i Rogaland går derfor på renovering/påbygg. Og det trengs vedlikehold. Enkelte mindre smågrisprodusenter vil også bli kombinertprodusenter. 

– Og en del produsenter vil ha større plass i smågrisavdelingen, forteller Olsen, som er optimistisk for 2021. 

Dødt også i Trøndelag
I Trøndelag forteller kollega Bjørn Åge Fjeset i Fjøssystemer omtrent samme historie. 

– Det har vært ganske stille. Det er enkelte forespørsler på slaktegris, og et hus bygges nå, sier Fjeset. Men det skjer noe renovering, og enkelte vil ha mer plass til smågris. Også Fjeset er mer optimistisk for 2021. På Helgeland er aktiviteten litt større. Der skjer det noe bygging i forbindelse med saneringer og overgang til SPF. Felleskjøpet Agri og Odd Arne Nordal har kanskje enda mer på gang. 

– Det skjer en god del med renovering. Flere vil for eksempel ha oppgradert fôringsanlegget, forteller Nordal, som også har flere forespørsler på nye slaktegrishus. Og det er mest etterspørsel etter nybygg med våtfôring, selv om få har tilgang til alternative fôrmidler. 

– Med høyere slaktevekter gir våtfôring klart bedre mulighet til å styre sluttfôring, kommenterer Odd Arne. Men også i Trøndelag er det mange som blir skremt når de ser prisen på nybygg. Mange forespørsler betyr ikke nødvendigvis at det blir mye bygging. I dag har Nordal også ansvar på bygg helt ned til Hamar. Han merker at interessen for bygging sør for Dovre er større enn i Trøndelag. 

Flere nye prosjekter i Innlandet
– Det er en god del aktivitet på gris. Vi har i år skrevet kontrakt med fire slaktegrishus og to satellitter som er i gang eller skal bygges, forteller Hans Trøstheim i Fjøssystemer Øst. Det er også flere forespørsler på nybygg, og i tillegg skjer en god del renoveringer. Alle de nye slaktegrishusene i dette området har valgt løsning med våtfôr slik at de kan bruke alternative fôrmidler, selv om det betyr at bygget kan bli en million kr dyrere.

– Bruk av alternative fôrmidler gir klart best dekningsbidrag, sier Trøstheim. I deres område finnes det to leverandører av alternative fôrmidler. Helt sør på Østlandet er det vanskeligere å få alternative fôrmidler.

– Vi har en forespørsel på nytt slaktegrishus, men ellers er det mest renoveringer når det gjelder gris, kommenterer May Helen Gryte i Fjøssystemer Sør. Også hun sier antall forespørsler har tatt seg opp i høst.