Publisert: 08.06.2021 Oppdatert: 08.06.2021

Stikkord:

Bygger nytt og legger ned

– Større volum på færre steder

– Slakting må fortsatt skje flere steder av transport- og dyrevelferdsmessige grunner. Men det er besluttet at skjæring av storfe skal skje på tre i stedet for åtte skjærehaller, og for gris utredes det nå om all skjæring skal foregå ett sted. 


Bildet: Anlegget på Forus skal selges. Det er ei romslig tomt på godt og vel 100 dekar som anlegget står på. (Foto: Nortura)

 

– Vi samler større volumer på færre steder. Også foredling er en aktivitet som vi nå utreder om vi kan sentralisere for å spare penger. Og Nortura skal og må tjene penger. Det var derfor kjøttkonsernet i sin tid ble etablert. Det sier fabrikksjef Olav Tandberg på Norturas anlegg på Forus. Det ligger sør i Stavanger, men helt på grensa til Sandnes i sør.

Tunge dager
Den store industriplanen som slakterisamvirket presenterte før sommerferien i fjor legger opp til store endringer og investeringer i kjøttsamvirket. Det var tunge dager for Olav Tandberg da han før ferien i fjor sto overfor sine 650 ansatte og fortalte at anlegget på Forus kanskje skal legges ned og selges. Den drøyt 100 mål store tomta er verdifull, men hva den vil bli brukt til senere avhenger i stor grad av om den blir regulert til industri- eller bolig­formål.

Til erstatning skal det bygges et nytt anlegg ved siden av Primas anlegg på Kviamarka i Hå kommune. Dette anlegget skal slakte gris og småfe, mens øvrig foredlingsvirksomhet flyttes til andre anlegg i Nortura, så det blir færre ansatte enn på Forus. Dette var en tung beskjed å formidle rett før sommerferien skulle begynne i fjor for hundrevis av trofaste medarbeidere. Også anlegget i Sandeid skal etter ­planen legges ned, men storfeslaktinga i Egersund skal etter planen ­foreløpig bestå.

 

– Kjøttindustrien er en kostnadskrevende næring, og da må kronene brukes riktig, sier fabrikkdirektør Olav Tandberg.

 

Tunge beslutninger
– Utfordringen for oss er at Nortura med dagens anleggsstruktur ikke utnytter kapasiteten godt nok. Derfor jobbes det nå intensivt med å utrede praktiske og økonomiske konsekvenser av ulike valg, for eksempel hva det vil bety om en samler all skjæreaktiviteten på ett anlegg. Anlegget i Tønsberg er utpekt som den beste plasseringen av skjærevirksomheten. Tempoet i utredningsarbeidet og styrets beslutningsplan vil avgjøre når vedtakene blir operative. Så lenge viktige beslutninger ikke er fattet i styret, vil det heller ikke skje noe fysisk i felten. Men jeg vil understreke at det Nortura nå gjør er ikke bare å legge ned enkelte anlegg. Det ligger en massiv satsing i de planene som nå utredes. Et nytt anlegg her i Kviamarka er for eksempel anslått til å koste 600 millioner kroner. Norturas samlete investeringer i planen som ble lansert i fjor sommer er kostnadsberegnet til om lag 1,4 milliarder kroner. Så her skal det virkelig satses på framtida. Vi trenger en rasjonell og kostnadseffektiv produksjon i kampen om råvaretilførsler og sluttprodukter i markedet. Kjøttindustrien er kostnadskrevende, og da må kronene brukes riktig. Styret i Nortura står foran veldig mange tunge og krevende beslutninger, men vi håper jo at den skisserte framdriftsplanen kan følges så langt som mulig, sier Norturas fabrikkdirektør på Forus, Olav Tandberg.