Publisert: 26.11.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Større verdi jo tynnere du sprer

Høyere pris på mineralgjødsel betyr at husdyrgjødsla også er mer verdt. Brukt riktig kan nettoverdien av gjødsla bli over 40 kroner tonnet. Men verdien kan også bli minus. 


– Større verdi jo tynnere du sprer

Høyere pris på mineralgjødsel betyr at husdyrgjødsla også er mer verdt. Brukt riktig kan nettoverdien av gjødsla bli over 40 kroner tonnet. Men verdien kan også bli minus. 

Flere forsøksringer har siste år hatt særlig fokus på husdyrgjødsel. Romerike Landbruksrådgivning har også regnet på hva husdyrgjødsel er verdt. Utgangspunktet er hva du sparer ved å bruke husdyrgjødsel kombinert med N-gjødsel eller/og 25-2-6 framfor alternativet 54 kg 22-3-10.

Spre tynt og riktig

– De som har stort spredeareal, driver økologisk eller har øko-naboer som trenger gjødsel får størst nettoverdi av gjødsla, sier Jon Herman Wold-Hansen. Han har arbeidet for Romerike landbruksrådgivning, men jobber nå for alle forsøksringene gjennom Norsk landbruksrådgivning. Wold Hansen mener det er store forskjeller på hvilken verdi den enkelte bonde får ut av husdyrgjødsla. Og når det gjelder gjødsel betyr ikke stordrift og store mengder at en får størst netto.

– Å spre fem tonn husdyrgjødsel per dekar er ufornuftig av hensyn til fosforbehov. Fosfor er den store stygge ulven i miljøsammenheng, sier Wold Hansen.  Han ville i hvert fall ikke spredd denne mengden hvert år.

– Å spre ett tonn per dekar eller to-tre tonn hvert andre år er den mest fornuftige bruken, mener Wold Hansen. Han mener naboer uten husdyr kan betale mye for husdyrgjødsel spredd tynt og med riktig metode. Og her har forsøksringen en oppgave å fortelle om hvilken verdi et tonn husdyrgjødsel kan ha. Kan en i tillegg bruke husdyrgjødsla til økologisk dyrking, får en ekstragevinst i form av meravling.

– Har du naboer med økologisk dyrking som mangler gjødsel er du som svinebonde i en gunstig situasjon, sier Wold Hansen.

Spredemetode, værforhold og nedmoldingstid

Det som er problematisk med husdyrgjødsel er at utnyttelse avhenger mye av både spredemetode, vær og vindforhold pluss eventuell nedmoldingstid. Dermed er det også vanskelig å beregne verdien.

– Vi må tenke vårspredning og kort nedmoldingstid, sier Wold Hansen. Ved høstspredning taper du mye både nitrogen og kalium. Og gjødsla bør moldes ned etter seks timer og ikke 18. Også spredemetode betyr mye. Stripespredning eller vogner som sprer gjødsla jevnt, lavt og helst bredt er å anbefale. En bør prøve å unngå tungt utstyr som kanskje også sprer smalt. Wold Hansen mener dessuten at det er bra både for lommeboka og miljøet å ha tilstrekkelig gjødsellager til at all husdyrgjødsla kan spres på vår/forsommer. 

Konklusjon:

– Økte gjødselpriser gir økt verdi på husdyrmøkk

– Lav spredemengde gir størst verdi (spre etter P-behov)

– Husdyrgjødsel til økologisk produksjon gis større verdi enn til konvensjonell produksjon

– Spredemetode, værforhold og rask nedmolding betyr mye for gjødselverdien.