Publisert: 11.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Større Malvikslakteri


Større Malvikslakteri

 

Etter at Spis og Grillstad fusjonerte til et stort kjøttkonsern før jul, må det nye slakteriet som skal bygges i Malvik i Trøndelag utvide skjærekapasiteten dramatisk. Anlegget blir nå nærmere 9000 kvadratmeter i stedet for 6000, og kostnadsramma for hele anlegget blir nå 150 millioner kroner. Slaktestarten utsettes fra januar 2008 til våren samme år.