Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.12.2019

Stikkord:

Større avling med svinegjødsel og biorest

Kornbonde og gjødselentrepenør Dag Erik Kristensen har økt kornavlingene med bruk av svinegjødsel og biorest. Og som gjødselentreprenør har han tegnet seg miljøforsikring.


Nr. 7 – 2019

Vi er på gården Søndre Hals i Våle nord i Vestfold. En 4000 m3 stor gjødselkum og en 400 m3 kornsilo importert brukt fra Nebraska i USA viser at vi har kommet til riktig gård. Kalenderen nærmer seg midt i september, men Dag Erik Kristensen har fortsatt 500 av 1500 daa korn igjen å treske.

– Det har vært en forferdelig vanskelig høst, men heldigvis står mesteparten av åkeren vi har igjen oppreist, opp­lyser Kristensen, og peker på en vårhveteåker. Det er første og fremst hvete kornbonden i Våle dyrker, men også bygg, havre og andre vekster.

Økte avlinger
– Jorda her var litt død etter over 40 år uten husdyrgjødsel, men de seinere årene har vi brukt grisemøkk og nå biogjødsel. Det har økt kornavlingen med 10 – 15 prosent anslår Krisensen.

Og planeringsjord har spesielt godt av husdyrgjødsel. Gården er helt uten husdyr, men de har likevel bygd seg en 4000 m3 stor gjødselkum. De mottar biorest fra Greve Biogass, og får en årlig godtgjørelse på nær en kvart ­million for det. Det skal dekke investeringen i kum og veier/infrastruktur.

Tidligere mottok Kristensen svinegjødsel fra en nabo. Vi bruker fra 2 til 3,5 tonn biogjødsel til korn og mest til hveten, opplyser Kristensen. En annen fordel med grismøkk, og særlig biogjødsel, er økt proteinprosent i hveten.

– Det er et eller annet spesielt med biogjødsla. Vi får alltid høy proteinprosent selv om vi gjødsler mer moderat enn mange andre, opplyser Kristensen.

Gjødselkonteiner med omrøring
Ved siden av å være kornbonde satser Kristensen som gjødselentreprenør sammen med svinebonde Frode Bringaker. De har 2000 meter med slepeslanger pluss stripespreder med 15 meter spredebom. Normalt sprer de gjødsla rett fra kummer og gjødsellaguner, men de har også investert i en 100 m3 gjødselkonteiner fra Danmark. Dermed kan husdyrgjødsel spres effektivt opp til en ei mil fra der gjødsel­lageret er. Og akkurat denne konteineren er unik både i Norge og Danmark. Kristensen og kollegaen har klart å bygge gjødselomrøring i konteineren. Og med omrøring trenger de ikke bli nervøse selv om det skulle bli noen stopp når en kjører gjødsel. Kristensen så tidlig potensialet med Greve ­Biogass, og var blant de aller første som tegnet seg som mottaker av biogjødsel. Og snart satset de også som gjødselentrepenører.

– Satsingen på biogass har løftet hele landbruket i Vestfold. Vi får en god følelse hver gang vi møter en biogassbuss på veien. Landbruket i fylket har også fått en høyere status med satsingen på biogass, sier Kristensen.

Miljøforsikring mot gjødseluhell
Spesielt hos kornbonden og gjødsel­entrepenøren i Våle er dessuten at de som entreprenør har tegnet en miljøforsikring.

– Skulle vi gjøre noen blemmer med av-renning eller få andre tenkelig eller utenk­elige uhell, har vi tegnet ei miljøforsikring. Det er egentlig mye som kan skje der miløkonsekvensene i verste fall kan bli store. Dette tror jeg flere burde tenke på som sprer gjødsel andre steder enn på egen gård. Det gir en stor trygghet å ha en slik forsikring i bakhånd. Også for de som kjøper gjødseltjenestene gir en slik forsikring en trygghet, mener Kristensen.