Publisert: 09.06.2017 Oppdatert: 09.08.2018

Stikkord:

Store utfordringer framover

Norsk svinenæring og Norsvin har fortsatt store utfordringer i fremtiden.


Per-Fredrik Bang, styremedlem Norsvin

Sommeren er på hell og vi må vel si at den ikke har vært av de varmeste og mest innbydende for grilling av svinekjøtt. Dette viser også den siste markedsprognosen. Overskuddet er igjen stigende, og vi må igjen oppfordre alle produsenter til å vise felles ansvar og ta en fødebinge eller to ut av produksjon. Vi må også kunne be kjøttbransjen vise ansvar for å få opp forbruket. De viste tydelig ansvar for sauenæringen da disse lagrene var overfylte. Bransjen tok i bruk virkemidler som tømte lagrene, og det er nå underskudd på sau og lam. Denne måten å få opp forbruket på bør kunne overføres til bruken av svinekjøtt.

Vi må også huske at ved overgang til volummodellen, mister vi muligheten til eksport av svinekjøtt. Da må produksjonen ned ytterligere noen hakk. Vi må finne løsninger som regulerer produksjonen på en bedre måte enn den vi har i dag. Andre utfordringer er overgangen til SPF. Administrasjonen i samarbeid med kjøttbransjen, avholder i disse dager møter rundt om i landet for å spre kunnskap og finne løsninger på hvordan en slik overgang kan gjøres til beste for alle. Det er viktig at flest mulig møter på disse møtene slik at alle synspunkter kommer for dagen. Jeg tror det må en  modningsprosess til for å få fl est mulig med på lasset. Vi må bruke tid og planlegge godt for at overgangen kan bli en suksess. Min oppfordring er at alle som skal på møte må ta med seg minst en svineprodusent til.