Publisert: 18.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Store millionbeløp spares årlig på frisk gris

Fravær av sjukdom er først og fremst dyrevelferd, men det er i høyeste grad også økonomi.


Store millionbeløp spares årlig på frisk gris

Fravær av sjukdom er først og fremst dyrevelferd, men det er i høyeste grad også økonomi.

 

Helsetjenesten har forsøkt å sette tall på hvilken verdi det har hatt for norske svineprodusenter å kunne produsere med friske griser, griser som mer eller mindre er fri for smittsomme svinesjukdommer som finnes i andre land, også våre naboland. Her er tre eksempler;

 

FRIHET FOR SKABB

Årlige utgifter per besetning for å kontrollere skabb: Pris medisiner 40 purker                                                            kr 3600 Veterinærhonorar                                                                       kr   800 Totale årlige utgifter per besetning                                            kr 4400 Totalt sparte utgifter per år ved frihet for skabb: 2300 besetninger a kr 4400 = 10,1 millioner kroner

 

MINDRE GRISINGSFEBER (MMA)

Forutsetninger: Reduksjon i årlige tilfeller fra 1992 til 2004:  kr 14000 Kostnad per tilfelle:                                                                 kr   1300 Økonomisk gevinst av redusert forekomst av Grisingsfeber i 2004 sammenliknet med 1992:             18,2 mill. kroner

 

SMITTSOM GRISEHOSTE

Det er beregnet at frihet for smittsom grisehoste vil bety en økonomisk gevinst, først og fremst på grunn av bedre tilvekst hos slaktegrisen, på mellom 5 og 10 millioner kroner årlig for norsk svineproduksjon.