Publisert: 15.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Storbinger med sorteringsvekt i praksis

Slaktegris i storbingesystem med sorteringsvekt for automatisk frasortering har vakt  interesse i Danmark. Hovedargumentet for å velge et slikt system er mindre jobb, spesielt ved utveiing til slakt.


Storbinger med sorteringsvekt i praksis

Slaktegris i storbingesystem med sorteringsvekt for automatisk frasortering har vakt  interesse i Danmark. Hovedargumentet for å velge et slikt system er mindre jobb, spesielt ved utveiing til slakt.

Bonde Per Godske Pedersen delte erfaringene sine på Svinekongressen i Herning

Han er en av pionerene i Danmark på dette systemet, og produserer i dag 2800 slaktegriser i to storbingesystemer. Lokalene ble bygget om fra slaktekylling til slaktegris i 2005. Slaktegrishuset består av to liggeområder, to fôringsområder, to avlastningsbinger og utleveringsrom. Samlet areal per gris er 0,77 m2.

Fôringsstrategien er fasefôring med innkjøpt tørrfôr. Fôring skjer med fire  rørfôringsautomater i hvert fôringsområde, totalt åtte stykker. I begge fôringsområdene er det montert inn sorteringsvekt fra Howema, hver med tre utganger. To av utgangene leder grisene til fôringsområder. Dyrene fasefôres etter vekt og ikke alder. Den tredje utgangen fører grisene ut til oppsamlingsbinge/utleveringsrom. I utleveringsrommet er det tilgang til både fôr og vann.

Retur fra fôringsområder og inn til liggearealet skjer gjennom dører med enveisåpning.

Største fordelen med systemet er arbeidsbesparelsen ved utveiing til slakt, og enklere oppsyn med grisene fordi det er veldig rolig i bingen. Ved utveiing til slakteriet tastes vekt og antall griser som skal leveres inn. Dette bør gjøres dagen før levering, eller noen dager før. I utleveringsbingene er det både fôr og vann, så her kan grisen godt gå noen få dager.

Det som ikke er enkelt er å sortere fra enkeltdyr, eller behandle enkeltdyr inne i flokken.  

Produksjonsresultatene er heller ikke like gode som i et tradisjonelt system. Den daglige tilveksten ligger ca 100 gram lavere, og fôrutnyttelsen ca 0,05-0,1 Fen høyere. Etter danske normer utgjør dette cirka 30 kroner per slakt. Noe av tapet hentes inn igjen på bedre avregningspris ved at det blir mindre vektspredning mellom slaktene. Litt innkjøringsproblemer har det også vært, for eksempel er ikke styringsprogrammet til vekta helt godt ennå.  

På tross av noen negative forhold så velger Pedersen å doble kapasiteten ved å bygge om et slaktekyllinghus til, slik at han får en produksjon på 5600 slaktegriser per år. Her bygges også to storbinger. Hovedgrunnen til dette er fordelen han ser med enkel levering av slakt, og at han får samme system for all slaktegris. På litt sikt regner han med at resultatene på dette systemet vil komme tett opptil resultater i tradisjonelle systemer.

For mer info og erfaringer fra bl.a USA og Tyskland, gå inn på www.dansksvineproduktion.dk og søk på «storstier».

Oppsummering storbinge med sorteringsvekt

Positivt:

Meget rolige og tilfredse dyr.

Enkel og presis utveiing til slakteriet.

Enkelt å benytte fasefôring.

Griser kan greit blandes sammen når det er over 150 griser i storbingen.

Veldig lite halebiting, kun to stykker er tatt ut av ca 8000 stykker.

Kan følge daglig tilvekst samt vekt (veid hver gang de skal spise).

Systemet er koblet mot internet, så du kan følge med uansett hvor du er.

Negativt:

Litt manglende produktivitet i forhold til tradisjonelt opplegg.

Vanskelig å ta ut en enkeltgriser fra flokken.

Det må være over 150 griser i bingen for å unngå rangorden (slåssing)

Mangler prognose for slakteklare griser neste uke.

Problem med transportsyke.

Behandling gjennom drikkevannet kan ikke begrenses til bare noen få.

Passer ikke våtfôr eller restriktiv fôring.