Publisert: 22.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stopp for spekeskinke

Nortura har for mye skinke på lager og stopper mottak av stor skinkegris i 9 til 12 måneder.


Stopp for spekeskinke

Nortura har for mye skinke på lager og stopper mottak av stor skinkegris i 9 til 12 måneder.

Dette får konsekvenser for to slaktegrisprodusenter som har kontrakt med Nortura om levering av gris til langtidsmodnet Santa Kristina skinke. Disse har tilpasset seg oppfôring av tung slaktegris. Den ene av dem, Sverre Lang-Ree i Stange, Hedmark, forklarer situasjonen slik;

– Vi har to slaktegrisehus på til sammen 1400 kvadratmeter og 1000 slaktegrisplasser. Med skinkegris er det stort sett lang framfôring og bare to innsett, selv om det også skjer en viss utslakting ved normal vekt. Men produksjonen passer med konsesjonsgrensa. Med vanlig slaktegris kan vi ha 3,5 innsett, men da kommer vi over konsesjonsgrensa, forklarer svineprodusent Sverre Lang-Ree på Stange. Lang-Ree har derfor søkt om midlertidig utvidet konsesjon for 2010. Det har også den andre produsenten med tilsvarende kontrakt gjort. Lang-Ree har et nybygd grisehus tilpasset produksjonen av tyngre slaktedyr fra 2008.