Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stopp for prisnedskriving


Stopp for prisnedskriving

 

Mørk Engebretsen Invest fikk i fjor 1,22 millioner kr i prisnedskrivingstilskudd på korn. En stor del av tilskuddet gjelder kraftfôrproduksjon innefor MEI-systemet. Dette foregår trolig omtrent slik vi beskrev i Svin nr. 2/2008.

– Vi skal ikke gi prisnedskriving til hjemmemaling, uttaler Per Skorge avdelingsdirektør i Statens landbruksforvaltning (SLF) til Svin. Spørsmålet er om det Mørk Engebretsen Invest gjør kan ses på som hjemmemaling. Skorge bekrefter at dommen som nettopp har falt i rettsaken får betydning for vurderingen.

– Blir dommen stående kan vi ikke gi prisnedskriving ved videresalg av korn til aktører innenfor MEI-systemet, fastslår Skorge. Det kan også bli aktuelt å be om at utbetalt prisnedskriving blir tilbakebetalt.