Publisert: 19.03.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Støper betongelementene på garden

– Vi sparer penger på dette, sier Tor Olav Erga. Svineproduksjonen har trinn for trinn blitt utvidet med egenproduserte betongelementer.

 


Støper betongelementene på garden

– Vi sparer penger på dette, sier Tor Olav Erga. Svineproduksjonen har trinn for trinn blitt utvidet med egenproduserte betongelementer.

 

 

Det er mange svineprodusenter som gjør mye sjøl når grisehus skal bygges eller ominnredes. Men Tor Olav Erga på Orre på Jæren gjør nok mer enn de fleste. Han støper nemlig betongelementene sjøl når svineproduksjonen skal utvides.- I og med at jeg tar meg mye av det som skjer utendørs, så har jeg tid til å støpe elementene sjøl. Elementene kostet meg 370 kroner kvadratmeteren på den siste nye fødeavdelingen. Vi sparer jo også transportkostnader, men må selvfølgelig leie mobilkran når huset skal reises. Jeg hadde med meg to polakker under byggingen av det nyeste smågrishuset, og vi leide inn elektriker og rørlegger.- Hvor mye kom det nye smågrishuset på alt i alt?- Vi kom opp i 4500 kroner kvadratmeteren, og da snakker vi om en helt ny fødeavdeling med 48 fødebinger fordelt på to avdelinger. Men da er det ikke spart på noe i grisehuset, og tallet inkluderer all graving og alt utearbeid. Utvidelse av drektighetsavdelingen på 200 kvadratmeter er også inkludert, og det samme er ombygging av gammel fødeavdeling til ny smågrisavdeling, nytt utlastingsrom, ny sluse for folk, nytt teknisk rom, nytt bad- og vaskerom, og nytt kontor. Inkludert er også riving av gammelt fjøs, omlegging av hele strømmen, løing av ny stengard, og ny veg rundt grisehuset. Det er med andre ord brukt mange penger ute. Derfor blir kvadratmeterprise såpass høy til tross for stor egeninnsats. Vi driver en bedrift, og den må utvikle seg. Derfor har vi hatt mange byggetrinn opp gjennom årene, sier Tor Olav.- Siden dette er en lukket besetning med egen livdyrproduksjon kjører dere kanskje også ut smågrisene sjøl?- Ja, det gjør vi. Vi har bygd et ganske romslig utlastingsrom, med plass til hele den leveringsklare pulja. Vi har fem faste kjøpere, og jeg kjører ut og leverer dyra på ei dansk vogn med plass til 90 griser. Den største kjøperen vår, en konsesjonsbesetning som skal ha 170 griser hver femte-sjette uke, skal altså ha to lass. Men salget går gjennom slakteriet vårt, Fatland. Det er gassfyrt, vannbåren varme i vegger og gulv i fødeavdelingene. Huset har vakuumutgjødsling, dusjanlegg, og pustende himling. Det siste fungerer bra, til tross for at huset ligger bare 150 meter unna Nordsjøen og utsettes for mye vind.