Publisert: 13.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stolt som en trønder

Setningen stod i en mail som lå på pc-en min en dag. Fylkeslaget i Trøndelag arbeider med et prosjekt som skal stimulere til et godt og faglig miljø blant svineprodusentene. For å opprettholde og utvikle gode og aktive svineområder er miljøfaktoren viktig. Gode miljøer skapes av positive, aktive og trygge tillitsvalgte som vil noe.


Stolt som en trønder

Setningen stod i en mail som lå på pc-en min en dag. Fylkeslaget i Trøndelag arbeider med et prosjekt som skal stimulere til et godt og faglig miljø blant svineprodusentene. For å opprettholde og utvikle gode og aktive svineområder er miljøfaktoren viktig. Gode miljøer skapes av positive, aktive og trygge tillitsvalgte som vil noe.

«Me må ha det litt gøy», er en av mange standardkommentarer fra en ikke helt ukjent fylkesleder på Sørlandet. To av de minste fylkeslagene i landet finner ofte sammen og har hovedfokus på fag og mye moro. Vi finner dem over hele landet. Ildsjelene som tar ansvar for at sitt lokallag eller fylkeslag skal fungere. Være en samlingsplass hvor mennesket svineprodusenten møtes. Det er oppmuntrende og nesten litt rørende når en kommer på besøk i en del små lag. Vi venter med å begynne til siste mann er kommet. Alle vet om hverandre og har en forklaring på hvorfor en eller annen ikke kunne komme.

Husker selv da jeg som ny og ung svinebonde ble aktiv i det lokale svineavlslaget i Time. Det betydde mye å møte lune og vennlige kommentarer og smil fra de etablerte produsentene. De hadde forventning om at nå skulle vi drikke kaffi, spise wienerbrød og snakke sammen. Kjekke og mindre kjekke ting både i og utenfor grisehuset var temaet. Alltid med en innleder til debatt. Det var godt å få oppmuntring og anerkjennelse. Dele sorger og bekymringer, og kjenne trygghet i et miljø og fellesskap.

Disse faglige og sosialt sterke miljøene ønsker vi å ta vare på rundt i hele landet. Og vi ønsker å utvikle dem. Skape begeistring rundt det som skjer når svineprodusenter møtes. Derfor har styret satt ned en begeistringskomité som skal se på hvordan vi organiserer lagsapparatet i Norsvin fremover. Har vi den riktige organiseringen for å skape flere entusiastiske og begeistrede ledere og svineprodusenter?