Publisert: 15.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stoler på egne krefter


Stoler på egne krefter

Flere gode førjulsnyheter har forhåpentligvis nådd leserne. Når dette skrives har styrene i Finnpig og Norsvin behandlet forslag til ny avtale om fortsatt avlssamarbeid på gris i de tre landene Finland, Sverige og Norge. Hvis styrene har fulgt innstillingen, så er det nordiske avlssamarbeidet sikret nytt liv. Den toårige avtalen forutsetter grundig finsk utprøving av norsk duroc. Det blir spennende å se om den store norske avlssatsingen på duroc viser framgang som forventet.  

Vi tror at mange svineprodusenter i Sverige og Finland er glade for dette. Disse to landene, sammen med Norge, danner en region som er en helsemessig oase i forhold til hva våre firbente venner lever med lenger sør. Genetikken dokumenterer sin konkurransedyktighet langt utenfor regionens område, og i tillegg har disse tre landene en velutviklet og moderne holdning til dyrevelferd. På viktige områder kan vi derfor si at denne nordiske regionen ligger i front når det gjelder morgendagens løsninger. Vi tror at mellomeuropeiske kolleger snarere vil nærme seg våre driftsmåter enn omvendt. I stadig flere europeiske land skjerper politikerne kravene til miljø og dyrevelferd overfor egne produsenter.