Publisert: 11.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stigende europeiske svinekjøttpriser

Prisene på svinekjøtt stiger i de aller fleste europeiske land. Middelprisen til produsent i EU lå på 14 – 15 kroner kiloen i uke 23.


Stigende europeiske svinekjøttpriser

Prisene på svinekjøtt stiger i de aller fleste europeiske land. Middelprisen til produsent i EU lå på 14 – 15 kroner kiloen i uke 23.

 

«Hvem tror ikke på en notering over 16 – 17 kroner, når Hellas allerede ligger på over 18?» spør den svenske portalen Gris. I uke 23 var det faktisk den tyske svinekjøttprisen den beste i Sverige. Ved ytterligere forskjell i tyske prisers favør, kommer det igjen til å rulle biler med svensk gris sørover.

Men dette er en situasjon som svenske slakterier neppe vil sitte rolig å se på. En høyning av de svenske utbetalingsprisene kan derfor ligge i lufta. Den svenske svinekjøttprisen lå noen tiøringer over EUs middelnotering i uke 23, men smågrisprisene var bra med 534 svenske kroner.

Spania og Frankrike har ført an i de siste prisøkningene, mens den har vært mer moderat i land som Tyskland, England, Sverige og Østerrike. I Øst-europa er det stor etterspørsel etter svinekjøtt, og mange steder tilgangen for liten.