Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sterkere gjensidige forpliktelser


Sterkere gjensidige forpliktelser

 

Færre svineprodusenter lager mye mer kjøtt enn før. Grisen har blitt viktigere for bonden, og bonden har blitt viktigere for kjøttbedriften.

Alle i verdikjeden trenger mer oversikt og forutsigbarhet.

Sett i et lengre perspektiv går unektelig utviklingen mot tettere bånd mellom produsent og kjøttindustri. Den gjensidige avhengigheten blir stadig tydeligere. Forpliktende samarbeid i verdikjeden kan øke interessen for planlagt og kontraktsfestet produksjon også i norsk svinekjøttproduksjon. Et tøffere marked med stadig mindre spillerom for tradisjonell markedsregulering tvinger aktørene inn i mer forpliktende samarbeidsformer.

Mange svineprodusenter er skeptiske, og sporene fra de internasjonale kjøttkjempene kan skremme noen hver. Men vi ser at stadig flere også her hjemme tenker i slike baner. Eksportmulighetene er mindre nå. Og lavere slaktevekter virker dårligere fordi andre slakterier ikke lenger følger markedsregulator når vektene senkes.

Bøndene så tidlig fordelene ved å ha kontroll over hele varestrømmen da de startet samvirkebedriftene. Vi ser at også andre bedrifter skaffer seg flere lenker i verdikjeden. Fatland er et eksempel på en råvareorientert bedrift som har søkt bedre grep om foredling, salg og varemerkebygging. Internasjonale utviklingstrekk preger oss mer og mer, enten vi liker det eller ikke.