Publisert: 23.02.2021 Oppdatert: 23.02.2021

Stikkord:

Sterkere fôring og fiber rundt fødsel

Det er konflikt mellom hva som er optimal fôrstyrke for å sikre en rask fødsel med få dødfødte, og hva som er riktig fôring for å sikre størst råmelk­produksjon. Generelt anbefales sterk fôring rundt fødsel hvis en bruker riktig type fôr.


Professor Peter Kappel Theil fra Danmark holdt foredrag på Norsvins fôr­seminar i november. Temaet var fôring og fôrstyrke rundt grising, og viktighet av fiber i fôret. Ny dansk forskning viser at det er en fordel med relativ sterk fôring rett før grising. Samtidig er det en konflikt mellom hva som er optimal fôrstyrke for å sikre en rask fødsel og få dødfødte, og hva som er optimal fôring for å sikre en høyest mulig råmelkproduksjon. 

Forsøk viser at ca. fire fôrenheter per dag er mest optimalt for å sikre en rask fødsel, mens rundt tre fôrenheter er mest optimalt for å sikre høyest mulig råmelksproduksjon. Fôrstyrke har også sammenheng med proteinnivå og type fôr. Proteinbehovet er høyt i dietida, men ikke når purkene går drektige. Fiberbehovet er motsatt, og høyt når purkene går drektige. Kappel Theil anbefaler å gå for fire fôrenheter hvis en samtidig reduserer proteinnivået i fôret og det inneholder tilstrekkelig med fiber. Hvis en derimot bruker et die/laktasjonsfôr som basis, blir 3 – 3,5 fôrenheter mest optimalt. 

Fiber gir fordeler
Fiber i fôret i tida før grising er svært viktig for purkene. Dette i seg selv gir raskere grising og færre dødfødte. Fiber øker dessuten melkeytelse, ­purkas sunnhetstilstand, og gir sam­tidig purka metthetsfølelse. 

– 500 til 600 gram fiber per dag i fôret ser ut til å være optimalt, i følge Kappel Theil. Men det er forskjell på ulike typer fiber. Roepellets er et eksempel på fiber som virker veldig bra.

Passer med norske ­anbefalinger
Theils anbefalinger passer ganske godt med norske anbefalinger, som er ca. 3,5 fôrenheter pluss at en ikke lenger skal trappe ned fôringa. 

– Vi har et drektighetsfôr med roepellets og anbefaler å bruke det fram til grising og uten nedtrapping. Dette kan passe med Kappel Theils anbefalinger, sier Kathrine Lunde, utviklingsjef svinefôr i Norgesfôr. Felleskjøpet anbefaler å bruke spesialfôret Format Fødsel (inneholder roepellets) fra ca. tre uker før grising til noen dager etter. Spesialfôret kan brukes sammen med både drektighetsfôr, laktasjonsfôr eller kombinasjonsfôr. Opp til halve mengden kan være fødselsfôr. 

– Våre anbefalinger kan passe med det Kappel Theil sier. Bortsett fra at vi tror en noe større mengde protein de siste tre ukene i drektighetstida gir fordeler med større fødselsvekter. Hvis du ­bruker fødselsfôr sammen med drektighetsfôr, eller drektighetsfôr alene, blir det mest likt det Kappel Theil anbefaler, sier Kari Ljøkjel, utviklingssjef svinefôr i Felleskjøpet. Men hun understreker at det er aller viktigst å gi spesialfôret Fødsel i tillegg for de som kun har mulighet til å bruke laktasjon eller diefôr som standardfôr også i tida før grising.