Publisert: 26.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sterkere fôring fra dag 28 – 56 i drektigheten gir avkom med økt tilvekst og fôrutnyttelse


Sterkere fôring fra dag 28 – 56 i drektigheten gir avkom med økt tilvekst og fôrutnyttelse

 

I en engelsk undersøkelse i regi av JSR og SCA Nutrition ble 24 purker delt på to ulike fôringsstrategier i perioden 28–56 dager ut i drektigheten. Gruppe én fikk 2,5 kg/dag av en standard drektighetsblanding, mens gruppe to fikk det dobbelte; 5 kg/dag av samme blandinga.

Grisungene ble fulgt fram til slakting, og perioden ble delt inn i fem; fra fødsel til avvenning ved 25 dagers alder, 25–58 dager, 58–93, 93–128 og 128–159 dager.

Fôropptaket i drektighetsperioden var ulikt for de to gruppene; gruppe én tok i gjennomsnitt opp 322 kg, og gruppe to konsumerte 383 kg fôr. Dette ga ingen forskjell i antall levendefødte, kullvekt ved fødsel eller avvenning, og heller ikke i purkenes fôropptak i dieperioden.

Effekten av å fôre mødrene sterkere i drektighetsperioden kom fra dag 93–128. På dag 93 veide slaktegrisene i gjennomsnitt 44,5 kg. Sterkere fôrtildeling til purkene ga slaktegris med høyere tilvekst (743 g/dag mot 697 g/dag) og bedre fôrutnyttelse (2,47 kg fôr/kg tilvekst mot 2,63 kg fôr/kg tilvekst) i denne perioden. Det var ingen forskjell i ryggspekkmål, men slaktegris fra gruppe 1 hadde tykkere muskellag.

Tidligere er det vist at fôrtildelingen i ulike faser av drektigheten kan påvirke fostrenes utvikling med hensyn til antall muskelfibrer. Antall muskelfibrer er gitt ved fødsel, og endres ikke seinere. Det er rimelig å tro at individer med mange muskelfibrer har potensial for en høyere muskeltilvekst seinere i livet.