Publisert: 28.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sterk polarisering blant slaktegrisprodusentene

Det skjer en dreining blant landets slaktegrisprodusenter. Mer og mer av slaktegrisen produseres av rene slaktegrisprodusenter, og noen få produsenter står nå for svært mye av produksjonen.


Sterk polarisering blant slaktegrisprodusentene

Det skjer en dreining blant landets slaktegrisprodusenter. Mer og mer av slaktegrisen produseres av rene slaktegrisprodusenter, og noen få produsenter står nå for svært mye av produksjonen.

 

Tall fra søknad om produksjonstillegg viser en sterk polarisering blant de som produserer slaktegris. Svært mange slaktegrisprodusenter har fortsatt små besetninger, og de aller fleste av disse har slaktegrisen i tilknytning til annen virksomhet på garden. Fra tabell 1 ser vi at over 1/3-part av slaktegrisprodusentene fortsatt har under 100 slaktegris i året, og at disse slakter kun 25 gris i snitt. I den andre enden av skalaen er det 21,5 prosent av produsentene som står for 64,8% av produksjonen. Disse har 1348 slaktegris i gjennomsnitt.

 

10 ÅRS UTVIKLING

Ser vi på tilsvarende tall 10 år tilbake i tid, ser vi en sterk tendens. På 10 år er besetningsstørrelsen fordoblet. Selv om antall rene slaktegrisprodusenter ikke er redusert med mer enn 20 % (fra 2116 til 1695) har de store besetningene blitt både flere og større. Spesialiseringen har økt. For 10 år siden kom kun 38 % av slaktegrisen fra slaktegrisbesetningene, mens nå kommer over 53 % fra dem. Fylkene Østfold, Hedmark, Rogaland og Nord-Trøndelag har nesten fordoblet sin produksjon (+82 %). Av den totale økningen i løpet av disse 10 årene, har hele 86 % kommet i disse fylkene.